2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitos

Kauno moters užimtumo informacijos centro veiklos ataskaita_2020

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020