2021 m. veiklos ir finansinės ataskaitos

Kauno moters užimtumo informacijos centro veiklos ataskaita 2021

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021