All posts by: Admin

Apie Admin

SLAUGA NAMUOSE

birželio 20, 2015 Kursai

  SLAUGOS NAMUOSE MOKYMO PROGRAMA (programos kodas 223001375)   Slaugos namuose mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą slaugytoją, galintį dirbti kliento namuose. Teorinių ir praktinių mokymų metu mokoma teikti pirmąją pagalbą ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu, gaivinimo standartų pagal ABC algoritmą, pacientų slaugos, patologinės fiziologijos, farmakologijos, higienos, darbuotojų sveikatos saugos, anatomijos ir fiziologijos pagrindų, supažindinama su […]

Kursų  trukmė – 60 a. val. Mokymo kursai vyksta nuo 900 val. Mokinių grupė sudaroma iki 5 – 10 žmonių, tam, kad dėstytojai turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio kiekvienam mokiniui. Klausytojai mokomi imituojant realios įmonės buhalterijos darbą: surašomi ir gaunami tikri pirminiai dokumentai, jie registruojami tikruose apskaitos registruose, sudaroma įmonės finansinė atskaitomybė, apskaičiuojami mokėtini mokesčiai […]

Kursų trukmė: 50 a. val. Mokymo kursai vakariniai, vyksta nuo 18 val.  (2 kartus per savaitę po 3 akademines valandas) Nuosekliai parengtas leksikos ir gramatikos mokymas, kas pradedantiesiems suteikia pasitikėjimą reikšti mintis anglų kalba. Kursai pradedantiems yra vedami remiantis „Headwayt“ mokomosiomis knygomis. Kursas pagrįstas visomis keturiomis gebėjimų rūšimis – skaitymu, klausymu, rašymu ir kalbėjimu, lavina […]

Projekto tikslas – mažinti egzistuojančią nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyje. Tikslinė grupė – viešojo ir privataus sektoriaus, plačiosios visuomenės, akademinės visuomenės, žiniasklaidos atstovai, politikai ir pan. Veiklos/Rezultatai Organizuoti visuomenės informavimo ir švietimo kampanija, skirta moterų ir vyrų vienodų galimybių darbo rinkoje skatinimui. Organizuoti renginiai, gilinantys […]

Kauno moters užimtumo informacijos centras pradėjo vykdyti projektą SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS UGDANT BENDRUOSIUS IR PROFESINIUS ĮGŪDŽIUS VP1-1.3-SADM-02-K-03-071 Projekto trukmė: 2012 m. kovo 1d. – 2014 m. balandžio 31 d. PROJEKTO TIKSLAS: ugdyti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinius bei profesinius įgūdžius, didinant jų motyvaciją ir skatinant aktyvų įsitraukimą į darbo rinką.   Viena […]

Projekto trukmė: 2009 m. rugsėjo 1d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi. Projekto aprašymas: Šiuo projektu bus  siekiama kompleksinio problemos sprendimo: plėtojant soc. paslaugas; formuojant suvokimą apie ŠDD priemonių naudą įmonei ir visuomenei; diegiant ŠDD […]

Kauno technologijos universitetas kaip partneris dalyvauja INTERREG IV programos projekte “Verslo socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė viešosios politikos požiūriu”. Projekto vadovė – prof. habil.dr. Žaneta Simanavičienė (zaneta.simanaviciene@ktu.lt).    COGITA (Corporate Social and Environmental Responsibility through public policy) 1009R4 pranešimas spaudai   2,5 milijonų eurų Europos įmonių socialinės atsakomybės potencialo didinimui 13 Europos regionų atstovų susirinkime Žemutinėje Austrijoje […]

„EWA“ Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai  Kauno moters užimtumo informacijos centras vykdo Griudtvig projektą pavadinimu„EWA“ (European Women in Older Age), „Vyresniojo amžiaus Europos moterys“. Ką gi veikia Europoje, taip pat ir Lietuvoje, garbaus amžiaus moterys – su kokiomis problemomis susiduria, ką joms reiškia šeima, darbas, visuomeninė veikla, sveikata? Jos vienišos ir daugiausiai praleidžia laiko namuose? […]

„Common Ground“ – tai projektas pagal Grundtvig Mokymosi partnerysčių programą. Jis prasidėjo 2012 m rudenį ir tęsis iki 2014 m. liepos 30 d. „Grundtvig“ yraMokymosi visą gyvenimą programos dalis, kuri suteikia galimybę organizacijoms, darbuotojams ir suaugusiesms besimokantiesiems, dalyvaujantiems mokymosi procese po visą Europoje dirbti kartu, mokytis vieniems iš kitų ir praplėsti savo supratimą apie kitas kultūras […]

Kursų trukmė: 60 a. val. Užsiėmimų laikas: 18 val. (2 kartus per savaitę po 3 akademines valandas) Kursas pagrįstas visomis keturiomis gebėjimų rūšimis – skaitymu, klausymu, rašymu ir kalbėjimu, lavina bendravimo įgūdžius. Gramatikos bei žodyno tobulinimas yra neatsiejama kurso dalis. Baigusiems kursus išduodamas sertifikatas. Susidomėjusius arba norinčius užsiregistruoti į kursus, prašome kreiptis į Kauno moters užimtumo […]

MICROSOFT EXCEL KURSAI

gruodžio 3, 2014 Kursai

Kursų trukmė – 20 a. val. Mokymo kursai vyksta nuo 9.00 val. Kursų temos: nesudėtingų duomenų bazių kūrimas,  darbas su elektroninėmis lentelėmis ir sąrašais, duomenų apdorojimas, diagramų braižymas. Baigusiems kursus išduodamas sertifikatas. Susidomėjusius arba norinčius užsiregistruoti į kursus, prašome kreiptis į Kauno moters užimtumo informacijos centrą darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. adresu Savanorių pr. 1, […]

Kursų trukmė:   8 a. val. (2 dienas) Mokymo kursai vyksta nuo 900 val. TIKSLAS Tai kursas apie prezentacijų (skaidrių) kūrimą, pačios programos PowerPoint aplinkos supratimą, tikslus ir galimybes. Kurso metu išmokstama kurti skaidres, formuoti skaidrių vaizdą, komponuoti su animacija, spausdinti ir demonstruoti auditorijai paruoštą prezentaciją. TEMOS: 1. Įvadinės žinios 2. Naujos pateikties kūrimas 3. Skaidrių tipai […]

INTERNETO KURSAI

gruodžio 3, 2014 Kursai

Kursų trukmė: 8 a. val. (2 dienas po 4 akademines valandas)  Mokymo kursai rytiniai vyksta nuo 900 val., vakariniai, vyksta nuo 17 val. Susipažinsite su tinklapio struktūra, naršyklėmis (Internet Explorer, naršymas po WWW, informacijos paieška). Komunikacijos ypatumai- elektroninio pašto galimybės. Baigusiems kursus išduodamas sertifikatas. Susidomėjusius arba norinčius užsiregistruoti į kursus, prašome kreiptis į Kauno moters […]

Kursai vyksta darbo dienomis 9.00-12.00. Kursų trukmė: 28 a. val. (24 a. val. Microsoft Word, 4 a. val. Internetas). Yra galimybė mokymų programą pritaikyti pagal klientų poreikį. Mokinių grupė sudaroma ne daugiau kaip iš  2-5 žmonių, tam, kad dėstytojai turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio kiekvienam mokiniui. Baigę šiuos kursus Jūs sugebėsite suvedinėti tekstą, jį redaguoti, formatuoti, apipavidalinti puslapį, […]