All posts by: Monika Čepienė

Apie Monika Čepienė

Kviečiame į NEMOKAMUS mokymus Marijampolėje “Darbo teisės aspektai ir asmens duomenų apsauga NVO veikloje”, pagal projektą „Stiprus trečiasis sektorius = tvirta partnerystė“. Mokymai vyks: 2020 m. birželio 23 d. Vytauto g. 22, Marijampolė. Renginio pradžia 11.00 val., Prašome į renginį registruotis iki 2020 m. birželio 22 d. el. paštu juste@muic.lt Projektą finansuoja: 

Įvyko pirmasis Kauno moters užimtumo informacijos susitikimas zoom platformoje. Focus grupės susitikimas  su moterimis, turinčiomis negalią. Buvo įvardintos priežastys ir kliūtis su kuriomis susiduriama ir aptarta kaip pavyksta nepaisant jų įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Išsiaiškinta, kad neįgalios moterys patiria daugeriopą diskriminaciją dėl lyčių nelygybės, amžiaus, kultūrinio ir socialinio elgesio ir neįgalumo stereotipų, be to, neįgalioms […]

Neypatingų žmonių nebūna. Kiekvienas esame mozaikos akmenėlis, iš kurių susidėlioja visuomenės paveikslas. (V. Ibianska). Jei turi negalia, bet nenori užsidaryti namie? Nori sužino ir išmokti kažką naujo? Kviečiame Tave į NEMOKAMUS mokymus („Slaugos namuose“, „Floristika“). Pasirinkus profesinius mokymus taip pat lankysite ir užsienio kalbos (anglų), kompiuterinio raštingumo mokymus ir kt.Mokymų metu bus vaišinama kava, arbata, […]

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimu “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuojame, kad nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. stabdomos Kauno moters užimtumo informacijos centro veiklos. Visą reikiamą informaciją teikime el. paštu info@muic.lt   Būkime sąmoningi ir atsakingi, saugokime save ir kitus!

Kauno moters užimtumo informacijos centras įgyvendina projektą „STIPRUS TREČIASIS SEKTORIUS = TVIRTA PARTNERYSTĖ“, skirtą sustiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) institucinius gebėjimus, didinant jų darbo efektyvumą ir kokybę teikiant viešąsias paslaugas bei skatinant savanoriškos veiklos plėtrą. , Tiesioginė projekto tiklsinė grupė: Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai, kuriems trūksta institucinių gebėjimų teikiant viešąsias paslaugas ir organizuojant savanorišką veiklą bei kompetencijų įtakojant […]

Kauno moters užimtumo informacijos centras  įgyvendina projektą „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“. Projekto tikslas – skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija […]

Š.m. rugsėjo 20 d. Panevežyje įvyko   apskrito stalo diskusiją „Daugiau moterų politikoje – daugiau demokratijos“. Renginio svečiai – buvusios LR Seimo narės Birutė Vėsaitė ir Orinta Leiputė. Diskusijoje aptarta apie tai, su kokiomis problemomis moterys susiduria dalyvaudamos politikoje, koks požiūris į moteris politikes Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat,  aktyviai diskutuota tema: „Daugiau moterų politikoje – daugiau demokratijos“.           […]

Augame kartu

rugpjūčio 30, 2019 Naujienos

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) vykdo projektą „Savanoriauji – investuoji į save“, kurį remiama Kauno miesto savivaldybės, pagal finansavimo programą „Iniciatyvos Kaunui“. Š.m. rugpjūčio 19 ir 26 dienomis, pagal vykdomą projektą vyko mokymai „Augame kartu“. Renginio metu buvo mokomasi spręsti konfliktus ir problemines situacijas, aptartos įsivertinimo ir pripažinimo sistemos, aptartas darbas su mažiau galimybių […]

Laimės link

rugpjūčio 24, 2019 Naujienos

Rugpjūčio 20 d. įvyko Savęs pažinimo grupinės terapijos, pagal projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“. Tai pirmasis susitikimas, kurio metu dalyvės diskuskutavo apie savivertę, pasitikėjimą, vertybes, savivoką… Laimės link.   Proejktą finasuoja:  

Š.m. rugpjūčio 06 d. vyko debatai „Savanorystės rūbas. Kuris tinka labiausiai?“ pagal projektą „Savanoriauji – investuoji į save“. Šį projektą remiama Kauno miesto savivaldybės, pagal finansavimo programą „Iniciatyvos Kaunui“. Diskusijos metu buvo aptarta tokie klausimai: Savanorystės teikiamomos galimybėmės, nauda sau ar visuomenei? Amžius savanorystei – ne riba? Savanoriauti gali tik jauni žmonės? Savanorystės veiklos sritys […]

2019 metų birželio 20 dieną Best Baltic Kaunas viešbutyje vyko  interaktyvi diskusija “TAPTI REIKALINGU MISIJA ĮMANOMA”, pagal projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“. Projektas „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ yra orientuotas į ne jaunesnius, nei 55 m. ir dar nesulaukusius pensinio amžiaus asmenis. Šio projekto pagrindinis tikslas yra  skatinti socialinę visuomenės sanglaudą, sprendžiant socialinius ir […]

Š.m. gegužės 30, 31 ir birželio 1 dienomis Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO) organizavo mokymus tema „NVO įtaka skatinant moterų politinį aktyvumą bei lyderystę, siekiant svaraus moterų atstovavimo politikoje“. Šiuose mokymuose sudalyvavo 20 asmenų iš 10 organizacijų, kurios priklauso LMLO tinkui. Organizatoriai parengė įvairialypę teorinių ir praktinių užsiėmimų programą, atsižvelgdami tiek į tikslinės grupės poreikius, […]

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) vykdo projektą „Savanoriauji – investuoji į save“, kurį remiama Kauno miesto savivaldybės, pagal finansavimo programą „Iniciatyvos Kaunui“. Šio projekto metu organizacija vykdė tris mokymus, kurie vyko dvi dienas Kauno „Aušros“ gimnazijoje dešimtų klasių moksleiviams. Mokymai „Savanorystė – pilietiškumas ir motyvacija!“ vyko nuo gegužės 6 iki 21 dienos. Pirmą dieną […]

Diskusija apie moterų lyderystę „AŠ GALIU TAPTI LYDERE“ įvyko š.m. gegužės 13 d. Tai patirties ir nuomonių pasikeitimo diskusija tarp moterų lyderių, įkūrusių savo verslus, vadovaujančių įmonėms ar užimančių aukštas pareigas politikoje ir moterų, kurios pradeda savo verslo ar profesinį kelią. Diskusiją pradėjo Saulė Motiejūnienė, Kauno PPA rūmų vadovė, AB „Linolitas“ direktorė. Trumpai pristatė verslo […]

Kauno moters užimtumo informacijos centras  įgyvendina projektą „SAVANORIAUJI – INVESTUOJI Į SAVE“. Tikslas – jaunimo savanorystės, kaip užimtumo formos, plėtra ir šios veiklos vykdymas siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti socialinių, profesinių kompetencijų     Projektą finansuoja: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

Kauno moters užimtumo informacijos centras  įgyvendina projektą „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“.       Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendinant VALSTYBINĖS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ 2015−2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO 2015–2017 METAMS PRIEMONES.

Balandžio 23 d. 16 val.  kviečiame į apskrito stalo diskusiją „Daugiau moterų politikoje – daugiau demokratijos“. Diskusija vyks: Kaune, Šv. Gertrūdos g. 7 , Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Kauno skyriaus būstinėje. Renginio svečiai – Seimo narė Rūta Miliūtė, buvusi LR Seimo narė Birutė Vėsaitė ir Kauno savivaldybės tarybos narė Ingrida Visockienė. Renginyje dalinsimės patirtimi apie tai, su […]

Verslių moterų klubas „After 5“ balandžio 3 dieną suorganizavo dirbtuves, kurių metu  prie puodelio kavos meistrė pamokė, kaip pačiom pasidekoruoti Velykinį kiaušinį! Kaip sekėsi – prašome pasigrožėti galerijoje. Puikus laikas nuotabioje moterų draugijoje – geras užtaisas visai savaitei. Laukime švenčių kartu.   Verslių moterų klubas „After 5“ – KMUIC vystoma iniciatyva, kurios tikslas padėti verslioms […]

Siekiant keisti ir teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis Lietuvoje,Kauno moters užimtumo informacijos centras sukūrė ir ištransliavos radio laidų ciklą. Šių laidų tikslas – inspiruoti darbdavių ir visuomenės nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, iškeliant būdingas problemas ir aptariant jų sprendimus, informuoti apie tarptautines praktikas ir pateikti aktualią informaciją. Kviečiame pasiklausyti keletos […]

Raseiniuose įvyko projekto „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“, įgyvendinant priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“ pristatymas. Artimiausiu metu Raseinių rajono švietimo pagalba startuos su du metus trunkančiu projektu. Į projekto veiklas turės galimybę įsijungti 29 Raseinių rajono gyventojai nuo 55 metų iki pensinio amžiaus.         Projektą remia:               […]

Projekto tikslas – Teikiant socialinės integracijos paslaugų kompleksą penkių Kauno apskrities savivaldybių socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti jiems įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į darbo rinką. Tikimasi, kad 40 procentų iš 260 projekte dalyvausiančių asmenų pradės ieškotis darbo, mokytis ar įsidarbins. Projekto dalyviai bus paskatinti imtis veiksmų, išvedančių juos iš socialinės atskirties ir tai pagerins […]

Balandžio 24 – 25 dienomis, Birštone įvyko projekto „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ mokymai „Savanorius priimančių organizacijų mokymai“, kuriuose dalyvavo savanorius priimsiančių organizacijų darbuotojui – savanorių koordinatorai.  Mokymai rengiami įgyvendinant projektą pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 […]

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) vykdo projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“ Projekto tikslas – skatinti socialinę visuomenės sanglaudą, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padedant vyresnio darbingo amžiaus asmenims integruotis į darbo […]

Esi versli? Nori tapti sėkminga verslininke? Prisijunk prie mūsų! Verslių moterų klubas „After 5“ – KMUIC vystoma iniciatyva, kurios tikslas padėti verslioms moterims pradėti arba puoselėti savo verslą, skatinti verslumą, įtraukti į Kauno miesto bei rajono veiklas. Būk aktyvi, junkis į verslių moterų klubą „After 5“. Nes po penkių – tai laikas, kurį privalote skirti […]

Kovo 8-oji yra Moterų Solidarumo diena. Tai diena, kai visos moterys turi prisiminti, kad kartu jos yra jėga galinti keisti pasaulį. Kiekviena moteris yra ypatinga, tačiau kartu esame stipresnės. Siekime lygių teisių visose srityse drauge! Minint Moterų Solidarumo dieną KMUIC centre buvo surengtas nemokamas HENNA tatuiruočių piešimo vakaras. Jo metu siekėme suburti moteris pasišnekučiuoti, susipažinti […]

HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI PAGAL ĮMONĖS VEIKLOS SRITĮ, INDIVIDUALIEMS KLIENTAMS IR ĮMONĖMS   Mūsų specialistai apmokys Jūsų darbuotojus pagal higienos įgūdžių mokymo programą. Kursai vyksta mūsų patalpose, savanorių pr.1, Kaunas, II aukštas) susidarius darbuotojų grupėj galime atvykti pas jus į vietą.   Baigus mokymus bus išduotas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas (LR sveikatos apsaugos ministro […]

Lyčių lygybės principų  įgyvendinimas yra būtinas pagal naująjį Darbo kodeksą bei norint didinti įmonės pelningumą. Pasak, AB „Sewdbank“ valdybos pirmininkės D. Grigienės lygių galimybių užtikrinimas leidžia kurti kokybišką darbo aplinką, kuria pozityvią pasitikėjimo kultūrą ir padeda užsitikrinti ilgalaikį darbuotojų lojalumą, o ilguoju laikotarpiu – sustiprina įmonę. Taip pat, įmonės, kurios įvertins skirtingų lyčių balanso pranašumus […]

Renginys vykdomas pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015 – 2021 metų programos priemonę 4.1., kuri siekia užtikrinti moterų politikių klubų tinklo veiklą (viešas diskusijas, konsultacijų teikimą, pozityvaus moterų politikių įvaizdžio viešinimą ir kt.).   Renginys vyks gruodžio 8 dieną, 17 val. Čiurlionio g. 111-216, Druskininkuose. Diskusijoje dalyvaus Seimo narės Virginija Vingrienė ir Rūta Miliūtė, […]

Nesusikalbate su savo anūkais? Nežinote, ką reiškia stuff’as, smashing’as, stalkinimas ir panašiai? Tokiu atveju anglų kalbos kursai pradedantiesiems – geriausias pasirinkimas! Kursai pradedantiems yra vedami remiantis „Headwayt“ mokomosiomis knygomis. Kursas pagrįstas visomis keturiomis gebėjimų rūšimis – skaitymu, klausymu, rašymu ir kalbėjimu, lavina bendravimo įgūdžius. Gramatikos bei žodyno tobulinimas yra neatsiejama kurso dalis. Garso įrašai paįvairins […]

Kauno Moters Užimtumo Informacijos Centras organizavo renginį Klaipėdoje „Moteris politikoje“. Renginys vykdomas pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015 – 2021 metų programos priemonę 4.1., kuri siekia užtikrinti moterų politikių klubų tinklo veiklą (viešas diskusijas, konsultacijų teikimą, pozityvaus moterų politikių įvaizdžio viešinimą ir kt.). Renginyje savo patirtimi politikoje dalijosi bei lyčių lygybės problemas mieste pristatė Klaipėdos […]

2017 lapkričio 9 dieną išleistame leidinyje „Baltic Cities Bulletin“ publikuojamas straipsnis apie Kauno Moters Užimtumo Informacijos Centro veiklą. Lyčių lygybė yra labai svarbus veiksnys prisidedantis prie ekonominio bei socialinio ES augimo ir plėtojimosi tempų. Siekiant prisitaikyti prie globalizacijos pokyčių, ekonominių bei socialinių iššūkių ir garantuoti darnų vystymąsi – kiekviena ES šalis privalo skirti kuo daugiau dėmesio […]

Lapkričio 10 d. 17 val. kviečiame į apskrito stalo diskusiją „Moteris – politikoje“. Diskusija vyks Klaipėdoje, Liepų g. 11., miesto Savivaldybės administracijos pastate, 137 kabinetas. Renginio svečiai – jauniausia Seimo narė Rūta Miliūtė bei patirtį sukaupusi buvusi LR Seimo narė Aldona Staponkienė. Renginys vykdomas pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015 – 2021 metų programos priemonę 4.1., […]

„Ką tu darytum, jeigu nebijotum?“   Spalio 25 d. 17 val. kviečiame į apskrito stalo diskusiją „Moteris – politikoje“. Diskusija vyks Marijampolėje, Vytauto g. 17, salėje esančioje pirmame aukšte. Renginio svečias, aktyviai politikoje dalyvaujanti, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos narė – Birutė Vėsaitė. Renginys vykdomas pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015 – 2021 metų programos […]

  BUHALTERINĖS APSKAITOS PAGRINDŲ IR MOKESČIŲ DEKLARAVIMO KURSAI     Nuo kitos savaitės (spalio 23 dienos) pradedama mokytis su nauja buhalterinės apskaitos grupe. Kursų  trukmė – 60 a. val. Mokinių grupės yra nedidelės, tad kiekvienam mokiniui skiriamas individualus dėmesys, detaliai atsakoma į visus klausimus. Pasibaigus mokymams yra galimybė atlikti praktiką buhalterinėje įmonėje! Buhalterijos kursai skirti buhalteriams ir įmonių […]

„Ką tu darytum, jeigu nebijotum?“ Spalio 5 dieną, 17 valandą Tauragės Moters Užimtumo Informacijos centre vyks diskusija „Moteris politikoje“. Į renginį kviečiamos visos ir visi, kurie domisi politika bei lyčių lygybe. Šios kadencijos Lietuvos Respublikos Seime yra išrinkta 111 vyrų ir 30 moterų. Daugiausiai jų yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje.  Daugiausiai jų yra Lietuvos valstiečių […]

Spalio 2-5 dienomis Kauno Moters Užimtumo ir Informacijos centre vyksta projektas „Savanoriauji – ugdai save“.  Mokymu metu buvo kalbama apie savanoriškos veiklos pagrindus, principus, idėjas, taip pat analizuojama, kas gali tapti savanoriais. Kodėl verta savanoriauti? Būdamas savanoriu tu gali: gauti darbo patirties; patirti džiaugsmą, padėdamas kitiems; bendrauti su žmonėmis, kurių vertybės panašios į tavo; dalyvauti įvairiuose […]

Rugsėjo 29 dieną , Vilniuje vyko Europos piliečio apdovanojimo įteikimas Lietuvos moterų lobistinei organizacijai ir Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos posėdis. Džiaugiamės ir didžiuojamės būdami to dalimi ir galėdami prisidėti prie Moterų ir vyrų lygių galimybių Lietuvoje. Renginio metu sveikinimo žodį tarė Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Renginyje […]

„Ką tu darytum, jeigu nebijotum?“ Įgyvendinant valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos priemonę 4.1., kuri siekia užtikrinti moterų politikių klubų tinklo veiklą, rugsėjo 29 dieną, Kauno Moters Užimtumo Informacijos centre susitikome su seimo nare Rūta Miliūte bei moterimis, kurios domisi politika. Pasikalbėjome apie moterų politikių padėtį valdžioje, siekius, tikslus, konkurenciją bei lyčių […]

Kompiuterinio raštingumo kursai skirti kiekvienai, norinčiai išmokti ir patobulinti kompiuterinio raštingumo žinias.  Kursuose išmoksite naudotis kompiuteriu darbe ir namuose, patobulinti turimus įgūdžius. Dirbsite su lektore praktike, kuri išmokys naudotis skirtingomis programomis ir atsakys į įvairius iškilusius klausimus. Mokinių grupė sudaroma ne daugiau kaip 5 žmonės, todėl kiekvienas pasirinkęs šiuos kursus gaus pakankamai individualaus dėmesio ir […]

Kauno Moters Užimtumo Informacijos Centras kviečia į kursus! Kursai organizuojami nuolatos, tad kreipkitės individualiai dėl informacijos. Visų kursų metu mokysitės ne tik teoriją, tačiau ir praktiką. Po kursų suteikiama galimybė atlikti praktiką, kuri padės įsidarbinti.   Susidomėjusius arba norinčius užsiregistruoti į kursus, prašome kreiptis darbo dienomis nuo 9 iki 17 val telefonu:  8 612 45945.    

Šios kadencijos Lietuvos Respublikos Seime yra išrinkta 111 vyrų ir 30 moterų. Daugiausiai jų yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijoje. 2016 – 2020 metų Seime yra 3 moterimis mažiau nei iki šiol, tačiau aktyviai besidominčiųjų politika, skaičius nemažėja. Moterys, kaip ir vyrai yra ir turi būti lygiaverčiai partneriai visur, tame tarpe ir valstybės sprendimų […]

Vis daugiau smulkių verslininkų supranta, kad buhalterijos darbus svarbu palikti savo srities profesionalams. Natūralu, kad tokiu atveju išaugo poreikis.   Mokytis buhalterijos – užsitikrinti sau duonos kasnį kiekvieną dieną! Rugsėjo 13 dieną pradėjome naują buhalterijos kursų sesiją, kurios metu mokomės kaip registruoti duomenis apskaitos registruose, surašyti ir išsaugoti pirkimo dokumentus, apsiskaičiuoti mokėtinus mokesčius bei kitus […]

Būk aktyvi, junkis į Verslių Moterų klubą. Tai yra puiki vieta sutikti bendraminčius, dalintis patirtimi ir keistis nuomonėmis. Susipažink su bendraminčiais, susirask partnerius, klausk patarimo. Įsitrauk į klubo veiklą, aktyviai dalyvauk Verslių Moterų klubo susitikimuose, padėk organizuoti mokymus, susitikimus su verslininkais, siūlyk savo idėjas. Kodėl verta tapti nariu? Pirmenybė būti įtrauktiems į Kauno moters užimtumo informacijos centro (KMUIC) vykdomus […]

Kauno moters užimtumo informacijos centras kviečia visas moteris, kurios nori išmokti sekretorystės meno! Sekretorių-administratorių kursai skirti visoms nepriklausomai nuo amžiaus ar gebėjimų. Kursus veda profesionali lektorė, kuri atsakys į visus iškilusius klausimus bei padės nepasimesti informacijos „jūroje“. Baigus kursus bus išduodamas sertifikatas, kuris atvers galimybes įsidarbinti. Kursai rengiami reguliariai, tad prisijunkite patogiu metu. Jeigu turite […]

Įvykio detalės Pradžia: 2017 Rgs 28 17:00 Kategorija: Susitikimas Džiaugiamės sėkmingai savo veiklą tęsiančiu Buhalterių Klubu ir kviečiame į sekantį susitikimą pradedančias buhalteres ir ne tik! Susitikimas įvyks: rugsėjo 28d. 17 val. Kauno Moters Užimtumo ir Informacijos Centre. Savanorių pr. 1 (II aukštas), Kaunas. Ateinančiame susitikime lektorė, darbo teisės specialistė Rasmina Čepkauskienė pristatys darbo sutarties vykdymo ypatumus, darbuotojo ir darbdavio sutartinius įsipareigojimus. […]

Džiaugiamės sėkmingai savo veiklą tęsiančiu Buhalterių Klubu ir kviečiame į sekantį susitikimą pradedančias buhalteres ir ne tik! Ateinančiame susitikime lektorė, darbo teisės specialistė Rasmina Čepkauskienė pristatys darbo sutarties vykdymo ypatumus, darbuotojo ir darbdavio sutartinius įsipareigojimus. Taip pat buhalterinės apskaitos dėstytoja, atestuota vidaus auditorė Nijole Kasiulynienė suteiks reikiamų žinių apie priedų, priemokų, premijų skaičiavimus ir apžvelgs […]

Būk savanoris – keisk pasaulį!   Vasaros metu vyko specialūs mokymai „Savanoriauji – ugdai save“, kurių metu savanoriai buvo supažindinami su savanorystės privalumais bei galimybėmis. Mokymai vyko rugpjūčio 23-25 dienomis. Mokymu metu buvo kalbama apie savanoriškos veiklos pagrindus, principus, idėjas, taip pat analizuojama, kas gali tapti savanoriais.