Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Patyriminė grupė „Saugi erdvė”

Patyriminėje grupėje „Saugi erdvė“ savanoriai dalinosi patirtimi, kaip svarbu gebėti komunikuoti ir suprasti vyresnio amžiaus asmenimis ir jų šiandieninius jausmus bei išgyvenimus. Vyresnio amžiaus asmenims tai pat svarbu komunikuoti, o tai šiuolaikiniame pasaulyje pasitelkiama pagalba su informacinėmis technologijomis. Savanoriai diskutavo apie informacijos prieinamumą lengvai suprantamomis priemonėmis. Tokia praktika suteikia galimybę „saugiam” darbui su vyresnio amžiaus […]

CategoriesBe kategorijos

Pasaulinė dauno sindromo diena!

Kovo 21 d. minima pasaulinė Dauno sindromo diena Šią dieną organizuojama „Spalvotų kojinių“ akcija. Skirtingos vienos poros kojinės yra tapusios tarptautiniu tolerancijos žmonėms su Dauno sindromu simboliu. Jos simbolizuoja kitoniškumą, kurį nulemia tik viena chromosoma. Šios dienos tikslas – formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, jų ir jų šeimų integraciją į visuomenę

CategoriesBe kategorijos

Didžiausi sveikinamai išrinktoms merėms!

Rinkimuose į mero poziciją iš viso kandidatavo 111 moterų ir 322 vyrai. Antrame ture rungėsi 59 kandidatai vyrai ir 9 kandidatės moterys. Galutiniuose rezultatuose išrinkti 54 vyrai ir 6 moterys. Formaliai moterų ir vyrų lygios teisės yra deklaruojamos, tačiau dažnai lygių galimybių principas yra pažeidžiamas, o moterys dažniau atsiduria žemesnėje socialinėje padėtyje. Lyginant 2019 m. […]

CategoriesBe kategorijos

Dialoginiai mokymai „KAD: kuriame ateitį dabar“

Lazdijuose, Birštone, Kaune ir Panevėžyje jau įvyko, kurių metu buvo suaktyvintas jaunimo dalyvavimas pilietinėse veiklose, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas skatinant su jaunimu dirbančias organizacijas veiksmingiau organizuoti pilietiškumą skatinančias praktikas. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su šiuolaikinio jaunimo tendencijomis ir situacija, pilietiškumo įgalinimu per savanorystę, kokiu būdu mažinti demokratinės savimonės trūkumą tai pat kaip skatinti jaunimo […]

CategoriesBe kategorijos

NVO – nevyriausybinių organizacijų – diena!

Moters užimtumo informacijos centras – tai visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui! Jau 29 metus per įvairiapusę projektinę veiklą propaguojame lygias galimybes visose gyvenimo srityse, sprendžiame verslo kūrimo bei plėtros, moterų politikių ir lyderių ugdymo problemas, įtakojant palankių įstatymų priėmimą. Vasario 27-oji – pirmą kartą Lietuvoje minima NVO – nevyriausybinių organizacijų – diena! […]

CategoriesBe kategorijos

Reitinguok moteris pasirinktos partijos sąraše!

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams norime kreiptis į jus moterys, nes tik nuo jūsų gali priklausyti kiek moterims palankių sprendimų bus priimta savivaldybių tarybose, miestuose. Šiuolaikinėse tautinėse valstybėse moterys, bent nacionalinės teisinės bazės lygmeniu, yra įtrauktos į „visi žmonės“, „visi piliečiai“, „visi visuomenės nariai“ sampratą, o tai rodo, kad moterys ir vyrai turi vienodas […]

CategoriesBe kategorijos

Ateik balsuoti, reitinguok moteris!

SVEIKI, AKTYVŪS JAUNIEJI PILIEČIAI, ĮGIJĘ TEISĘ BALSUOTI! Balsavimas- tai aukščiausia jūsų dalyvavimo forma demokratinėje visuomenėje ir teisė, kuria jūs turite galimybę visapusiškai pasinaudoti. Lygiateisis moterų ir vyrų dalyvavimas politikoje – svarbi sąlyga, norint užtikrinti veiksmingą demokratiją ir gerą valdymą. Projektas „KAD: kuriame ateitį dabar“, Nr. K2-O1-IP-V-019 Projektas  finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis […]

CategoriesBe kategorijos

 Lietuva švenčia laisvę!

Lietuva švenčia laisvę! Vasario 16-oji yra viena svarbiausių švenčių Lietuvos istorijoje. Ji svarbi dar ir dėl to, kad jos šventimas niekada nenutrūko. Dabar ši šventė įgavo naujas formas, bet prasmė liko ta pati – tai visų žmonių šventė. Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai internetinėje erdvėje ieškojo šios tautinės šventės paminėjimo […]

CategoriesBe kategorijos

Vasario 16-oji diena mūsų tautai ir valstybei

Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.  Įgyvendinant projektą „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose” vyresnio amžiaus asmenys skatinami ieškoti informacijos, ją rinkti, apdoroti, išsaugoti ir bendrinti su kitais, šiuo tikslu buvo organizuojami praktikumai – „Browsing” […]