Kauno technologijos universitetas kaip partneris dalyvauja INTERREG IV programos projekte “Verslo socialinė ir aplinkosauginė atsakomybė viešosios politikos požiūriu”. Projekto vadovė – prof. habil.dr. Žaneta Simanavičienė (zaneta.simanaviciene@ktu.lt).

  

COGITA (Corporate Social and Environmental Responsibility through public policy) 1009R4 pranešimas spaudai

 

2,5 milijonų eurų Europos įmonių socialinės atsakomybės potencialo didinimui

13 Europos regionų atstovų susirinkime Žemutinėje Austrijoje praskelbta nauja Europos iniciatyva dėl įmonių socialinės atsakomybės

COGITA – tai naujas tarpregioninis projektas, jungiantis 13 regionų iš visos Europos. Projekto biudžetas 2.547.790,71 eurų. Šis projektas skatina Europos SVV socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę.

Europos komisija įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) apibrėžia kaip “įmonių atsakomybę už jų poveikį visuomenei” (COM (2011) 681). ĮSA tapo diskusijų apie įmonių vaidmenį visuomenėje, valstybės socialinio aprūpinimo iššūkius, valdymą ir socialinę bei ekonominę plėtrą dalimi. Daugelis valdžios institucijų pripažino ĮSA potencialą ir įtraukė šį klausimą į savo politines darbotvarkes.

Tačiau dėl koordinavimo stokos ĮSA poveikis buvo labai ribotas. Iš tiesų, nors oficialiai akcentuojamas bendras socialinis ir aplinkosaugos požiūris, viešoje politikoje ĮSA dažnai išskiriama į atskirus ir nekoordinuotai valdomus segmentus. Tai lemia neefektyvumą ir dubliavimąsi.

Taigi vykdant COGITA projektą, ketinama nustatyti ir įgyvendinti priemones, kurias valdžios institucijos ir kitos viešosios suinteresuotosios šalys galėtų pritaikyti regionų ekonomikos politikoje, siekdamos skatinti bendrą požiūrį į socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę SVV rėmime. Šioje bendroje koncepcijoje COGITA išskiria 5 potemes:

o ĮSA suvokimo ir kompetencijos didinimas;

o ĮSA ir viešieji pirkimai;

o ĮSA kriterijai viešojo finansavimo vertinimui;

o Įmonių bendradarbiavimas ir vietinės tiekimo grandinės;

o Ryšiai / prekių ženklai.

Projektas prasidėjo kovo 7 dieną Kremse, Žemutinėje Austrijoje, kur skirtinga regionų partnerių patirtis, požiūriai ir prioritetai padėjo pamatus sėkmingam bendradarbiavimui.

COGITA sieks įtraukti vietines suinteresuotąsias šalis į tarpregioninius mainus ir taip užtikrinti, kad projektas atitinktų vietinius prioritetus. Projektas rems regioninį vystimąsi priemonėmis, skatinančiomis ĮSA kaip SVV konkurencingumo, augimo, darbo vietų kūrimo ir gerinimo priemonę. COGITA projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) per INTERREG IVC programą.

Bendradarbiavimas su vietinėmis suinteresuotosiomis šalimis bus užtikrintas nuo pat pradžių, įsteigiant regioninius valdymo komitetus, kurie padės užtikrinti projekto suderinamumą su vietiniais prioritetais ir padės skleisti informaciją apie projektą partnerių regionuose. Vietinės suinteresuotos šalys kviečiamos išreikšti ketinimusprisijungti prie RSC ir dalyvauti informuojant SVV apie ĮSA naudą konkurencingumui bei integruojant ĮSA koncepciją ir priemones į savo strategijas, procesus ir produkciją.

  

Faktai apie COGITA →

 

Faktai apie COGITA (Corporate Social and Environmental Responsibility through public policy):

 

Vadovaujantis partneris:

CISE – Centre for Innovation and Economic Development – Agency of Forlì-Cesena Chamber of Commerce

 

Kontaktinis asmuo:

Giulia Bubbolini

gbubbolini@ciseonweb.it

+39 054338224

www.ciseonweb.it

 

Trukmė: 01/2012 – 12/2014. Bendras biudžetas: 2.547.790,71€. ERDF indėlis:1.973.144,09€

 

Partneriai:

 • CISE – Centre for Innovation and Economic Development – Agency of Forlì-Cesena Chamber of Commerce (IT)
 • Lower Austrian Government, Dept. Economic Affairs, Tourism, Technology (AT)
 • Bretagne Development Innovation (FR)
 • Cyprus University of Technology (CY)
 • Entreprise Flanders (BE)
 • Birmingham City Council (UK)
 • Athens University of Economics and Business –Research Centre (EL)
 • Green Network (DK)
 • Local Development Agency Ltd. Gliwice (PL)
 • Agency for the Support of Regional Development Košice (SK)
 • Kaunas University of Technology (LT)
 • Eindhoven City Council (NL)
 • General Council of the Catalan Chambers of Commerce (ES)