„DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS – EFEKTYVI INVESTICIJA!“

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) teikia didelį indėlį į Kauno miesto socialinį gyvenimą ir nedarbo mažinimo veiklas, kurios suteikia naudą visuomenei socialinėje srityje, todėl labai svarbi yra pareiškėjo darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas, ypač organizacijos valdymo srityje. Nuolatinis, tęstinis organizacijos darbuotojų kompetencijų stiprinimas, atsižvelgiant į darbuotojų kaitą, ypač organizacijos valdymo struktūroje, yra efektyvi investicija į organizacijos tobulinimą, kuri užtikrina ilgalaikę bei tęstinę sėkmę bei leidžia generuoti didesnę pridėtinę vertę Kauno visuomenei.

Projekte numatyti mokymai suteiks naudingų žinių ir įgūdžių organizacijos valdymo, finansinio savarankiškumo, marketingo srityse, teisinių santykių užtikrinimui asociacijos veiklose, o tai suteiks galimybę bendradarbiavimo plėtrai, gerosios užsienio šalių patirties pritaikymui vietos lygmeniu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-05-01 iki 2017-12-31

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-PNG