Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarimu “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuojame, kad nuo kovo 16 d. iki kovo 30 d. stabdomos Kauno moters užimtumo informacijos centro veiklos. Visą reikiamą informaciją teikime el. paštu info@muic.lt
 

Būkime sąmoningi ir atsakingi, saugokime save ir kitus!