Rugsėjo 29 dieną , Vilniuje vyko Europos piliečio apdovanojimo įteikimas Lietuvos moterų lobistinei organizacijai ir Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos posėdis. Džiaugiamės ir didžiuojamės būdami to dalimi ir galėdami prisidėti prie Moterų ir vyrų lygių galimybių Lietuvoje.

Renginio metu sveikinimo žodį tarė Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Renginyje dalyvavo Kauno Moters Užimtumo Informacijos centro direktorė Rasmina Čepkauskienė ir projektų vadovė Monika Čepienė.

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos susitikimas su Moterų ir vyrų lygių galimybių Komisija yra skirtas institucinės paramos moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms modelio pristatymui ir aptarimui. Susitikimas rengiamas pagal projektą „Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų lyčių lygybės srityje veiklos efektyvumo bei gyvybingumo stiprinimas“, finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015-2017 metams 4.9 priemone.