Kauno moters užimtumo informacijos centras  įgyvendina projektą „GEROVĖS LIETUVOS LINK: stiprus nevyriausybinis sektorius = darni visuomenė“.

Projekto tikslas – sustiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) institucinius gebėjimus, didinant jų darbo efektyvumą ir kokybę teikiant viešąsias paslaugas, užtikrinant kokybišką savanoriškos veiklos vadybą organizacijose bei skatinant tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtrą.

Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų.