Siekiant suaktyvinti moterų dalyvavimą politikoje vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje, skatinti įsitraukimą į lyčių lygybę užtikrinančius politinius procesus bei lygiateisį moterų ir vyrų dalyvavimą sprendimų priėmime rengiamas mokomasis – švietėjiškas renginys. Kilus klausimams prašome kreiptis į Justę el. p. juste@muic.lt 

 Renginys organizuojamas vykdant projektą „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.