Susitikimo tikslas:

identifikuoti kliūtis ir problemas susijusias su savanorių pritraukimu, jų motyvavimu, išlaikymu bei aptarti pasiūlymus šioms problemoms spręsti.