Savipagalbos grupės susitikimas

Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos pristatymas

Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos pristatymas

Darbų ir pareigybių vertinimo metodikos pristatymas

Buhalterių klubas „Apskaitėlė“

Stalo diskusita „Moteris – politikoje“