Renginys skirtas didinti  jaunimo informuotumą apie lyderystę ir lyčių lygybę bei nediskriminavimo požiūrį politikoje, versle, moksle ir kitose visuomeninio gyvenimo srityse. Sąmoningumo kampanija paskatins jaunimo aktyvų dalyvavimą politikoje, ryžtingumą, komandinį darbą, savarankiškumą, kūrybiškumą, individualų tobulėjimą bei pozityvumą.