Mokymai padės pasiruošti sėkmingam bendradarbiavimui ir savanoriškos veiklos organizavimo kokybės gerinimui.
Mokymų temos:

  • Savanorius priimančių organizacijų samprata;
  • Savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tikslas ir uždaviniai, tvarka ir etapai;
  • Supaprastinta akreditacija;
  • Savanorius priimančių organizacijų (re)akreditacija.

Taip pat bus pristatytas protmūšis savanorystei skatinti „Priimk iššūkį – būk savanoriu“.

Daugiau informacijos el. paštu: juste@muic.lt

Mokymai organizuojami vykdant projektą „GEROVĖS LIETUVOS LINK: stiprus nevyriausybinis sektorius = darni visuomenė“. Projektas finasuojamas valstybės biudžeto lėšomis.