Projekto tikslas: Skatinti jaunimo aktyvų pilietiškumą ir didinti NVO tvarumą stiprinant gebėjimus aktyvinti jaunimą dalyvauti lyčių lygybės viešosios politikos formavime

 Projekto uždaviniai:

  • Didinti jaunimo sąmoningumą lyčių lygių galimybių srityje skatinant aktyviau įsitraukti į pilietines veiklas.
  • Stiprinti LMLO ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, skatinant jaunimo aktyvų pilietiškumą prisidedant prie lyčių lygybės viešosios politikos formavimo.
  • Suorganizuoti viešinimo kampaniją, skirtą informuoti apie pilietines teises, pilietinį aktyvumą, lyčių nelygybės problemas ir jų sprendimo būdus.

 

 

 

Projektą finansuoja: Aktyvių piliečių fondo (APF).