Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) vykdo projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“

Projekto tikslas – skatinti socialinę visuomenės sanglaudą, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padedant vyresnio darbingo amžiaus asmenims integruotis į darbo rinką.

Tikslinė grupė – asmenys, kurie yra ne jaunesni, nei 55 m. ir dar nėra sulaukę pensinio amžiaus.

Veiklos:

  • Savanoriškos veiklos propagavimas ir skatinimas;
  • Poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba motyvacijos kėlimo tikslais;
  • Bendrųjų įgūdžių mokymai (mokėjimo mokytis bei socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas, skaitmeninio raštingumo, ekonominio savarankiškumo, užsienio kalbos mokymai, komunikavimo gimtąja kalba ugdymas, verslumo skatinimas);
  • Radio laidų ciklas, skirtas vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti;
  • Teigiamo visuomenės ir darbdavių požiūrio į vyresnio amžiaus asmenis formavimas organizuojant interaktyvią diskusiją.

Vykdimo laikotarpis:  2018.04 -2020.03

Projektą finansuoja:

image description