Keičiant visuomenės nuomonę, kad vyresnio amžiaus asmenys yra neproduktyvūs, nelankstūs, negebantys prisitaikyti prie naujovių ir atsilikę nuo technologinės pažangos, bei skatinant jaunimą ir vyresnio amžiaus asmenis įsitraukti į bendras veiklas, skirtas informacinių technologijų įgūdžių ugdymui, inicijuotas radijo laidų ciklas: „KARTU: viskas įmanoma!” Kviečiame pasiklausyti:

https://www.youtube.com/watch?v=kz4GyxZeuCM

https://www.youtube.com/watch?v=m_Va-fvN3BA

Radijo laidų ciklas parengtas įgyvendinant projektą „Kartų bendrystė skaitmeninėse inovacijose”, kuris finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.