Siekiant didinti suvokimą ir pastabumą apie kliūtis, iškylančias moterims, turinčioms negalią, dėl daugialypės diskriminacijos ir teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę Lietuvoje, Kauno moters užimtumo informacijos centras parengė radijo laikų ciklą „Neįmanoma yra įmanoma“. Šio ciklo tikslas – inspiruoti darbdavių ir visuomenės nuomonę apie moteris turinčias  negalią, iškeliant būdingas problemas ir aptariant jų sprendimus, informuoti apie tarptautines praktikas ir pateikti aktualią informaciją apie gerąsias nacionalines patirtis.

Radijo laidos:

https://www.youtube.com/watch?v=pj6_4dO-bow

https://www.youtube.com/watch?v=gDI6wdZoyZc&t=98s

Radijo laidų ciklas parengtas įgyvendinant projektą „MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, kuris finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.