Projekto trukmė: 2009 m. rugsėjo 1d. – 2012 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi.

Projekto aprašymas:

Šiuo projektu bus  siekiama kompleksinio problemos sprendimo:

 • plėtojant soc. paslaugas;
 • formuojant suvokimą apie ŠDD priemonių naudą įmonei ir visuomenei;
 • diegiant ŠDD modelius įmonėse.

Todėl projekte numatytos visas 3 kryptis apimančios pagrindinės veikos:

 • vaikų priežiūros paslaugos dirbantiems/grįžtantiems į darbo rinką;
 • darbdavių, savivaldybių atstovų švietimas ŠDD tema;
 • ŠDD modelių diegimas partnerių įmonėse.

Projekto pridėtinė vertė: įdiegti 2 pilotiniai ŠDD modeliai, integruojantys užsienio, Lietuvos įmonių patirtį ir įvertinantys konkrečius darbuotojų poreikius, įmonių darbo specifiką bei galimybes. Jie Lietuvos kontekste novatoriški tuo, jog šis modelis 1) diegiamas verslo įmonėse, kurios 2) savo darbo pobūdžiu yra skirtingos. Tai padidina pridėtinę projekto vertę, nes jo metu įgytą gerąją praktiką galės pritaikyti kur kas didesnis skaičius skirtingų LT įmonių. Geroji praktika bus viešinama žiniasklaidoje ir turės transformuojantį poveikį formuojant visuomenės suvokimą.

Projekto veiklos:

 • Vaikų priežiūros paslaugos asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų nedirba arba turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus.
 • Dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas, konsultavimas bei mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius (užsienio kalbos, kompiuterinis raštingumas, socialiniai įgūdžiai ir pan.).
 • Individuali pagalba ieškant darbo
 • Darbdavių, darbuotojų atstovų (profesinės sąjungos, darbo tarybos), savivaldybių atstovų švietimas, mokymai ir konsultacijos (įskaitant teisines) šiose srityse:  šeimai palankių priemonių pasirinkimas ir taikymas, lanksčios darbo organizavimo formos ir jų taikymas, kolektyvinės darbo sutarties sudarymas, lyčių lygybės planavimas darbovietėje, lyčių lygybės darbe pranašumai
 • Darbuotojų mokymai, informavimas ir konsultavimas apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemones

Projekto tikslinės grupės

 • vieniša moteris ar vyras, auginantis vaikus (vieną ir daugiau)
 • Darbdavių ir darbuotojų atstovai
 • Savivaldybių atstovai

PROJEKTO PARTNERIAI

Kaunas
Kauno „Žiburio“ vidurinė mokyklaVerkių g. 30, LT-44480, Kaunas; Tel. 8 37 348030, el. paštas:grazina49@gmail.com
 1. Vaižganto vidurinė mokykla

Skuodo g. 27, Kaunas LT-45131;  Tel. 8 37 341412, el. paštas:tytiss@gmail.com

Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“Partizanų g. 42, LT-49484 Kaunas; Tel. 8 37 311014, el. paštas:reginabeinoriene@gmail.com
UAB „Naujasis Nevėžis“Jiesios g. 2, LT-53288 Ilgakiemio k., Kauno r.,
Vilnius
Lygių galimybių plėtros centrasRaugyklos g. 15-201, LT- 01140 Vilnius; Tel. 8 52335380, el. paštas:info@gap.lt; www.gap.lt
VŠĮ nevalstybinis vaikų darželis  „Nendrė“Giedraičių g. 16A-6, LT-09301, Vilnius; Tel. 8 52 752282, el. paštas:nendre@post.5ci.lt
Jurbarkas
Jurbarko moterų užimtumo ir informacijos centrasDariaus ir Girėno g. 94, LT-74187 Jurbarkas; Tel. 8 698 19447; El.paštas:adonijole@gmail.com
Alytus
Visuomeninė organizacija Alytaus moterų krizių centras Topolių g. 10-18, LT-4580 Alytus; Tel. 8 315 71170; El.paštas:janina.zagurskiene@gmail.com
Tauragė
Tauragės moters užimtumo informacijos centras Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė; Tel. 8 446 61565; El.paštas:taurage@moterscentras.w3.lt