Kviečiame nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovus dalyvauti teisinių gebėjimų stiprinimo renginyje „Darbo teisės ypatumai NVO veikloje. Netipinių atvejų analizė“. Renginys skirtas sustiprinti NVO institucinius gebėjimus ir įgūdžius darbo teisės klausimai.
Renginys vyks 2021 m. balandžio 27 d. (antradienį) adresu: Veisiejų g. 17, Druskininkai.
Renginio temos:
  • Darbo kodekso ypatumai ir taikymas NVO, darbo santykiai Covid-19 viruso laikotarpiu;
  • Darbo sutarčių̨ pagrindinės rūšys (terminuota, projektinio darbo bei kt.); Darbo ir poilsio laikas; Darbo užmokestis;
  • Praktinė dalis – Darbo laiko apskaita; Darbo sutarties sudarymas;
Pranešėja teisės/mediacijos ekspertė – Rasmina Čepkauskienė.
Renginys organizuojamas vykdant projektą „GEROVĖS LIETUVOS LINK: stiprus nevyriausybinis sektorius = darni visuomenė“.
Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų.