Įvyko jau 4 mokymai „Nuotolinio darbo iššūkiai ir galimybės“. Iš viso mokymuose jau sudalyvavo 42 dalyviai. Ačiū visiems dalyvavusiems! Kviečiame visus mokymuose dalyvavusius asmenis konsultuotis ir klausimus rašyti el. paštu: info@muic.lt.
Mokymai vykdomi įgyvendinant projektą „Gerovės Lietuvos LINK: stiprus nevyriausybinis sektorius = darni visuomenė“. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.