Š.m. gegužės 30, 31 ir birželio 1 dienomis Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO) organizavo mokymus tema „NVO įtaka skatinant moterų politinį aktyvumą bei lyderystę, siekiant svaraus moterų atstovavimo politikoje“. Šiuose mokymuose sudalyvavo 20 asmenų iš 10 organizacijų, kurios priklauso LMLO tinkui.

Organizatoriai parengė įvairialypę teorinių ir praktinių užsiėmimų programą, atsižvelgdami tiek į tikslinės grupės poreikius, tiek į politines aktualijas Lietuvoje. Mokymai sudarė galimybę dirbantiems nevyriausybinėse organizacijose praplėsti žinias apie lyderystę, atskleidė būdus kaip bendradarbiauti su vietine valdžia, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir sprendimų priėmimo lyčių lygybės politikos srityje bei kaip vystyti politinius dialogus. Taip pat užtikrino vertybinių nuostatų kaitą (interaktyvūs darbo metodai su auditorija) ir paskatino keisti jų požiūrį į darbo kasdienes praktikas.

 

 

 

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija