2017 metų rugpjūčio 11 dieną Birštone vyko KMUIC darbuotojų bei savanorių mokymai „Teisinių santykių užtikrinimas asociacijos veikloje“.  Mokymu metu buvo analizuojama, kas yra ir kaip veikia nevyriausybinės organizacijos, kas yra ne pelno siekiančios organizacijos, kokie apribojimai yra joms taikomi, valstybės suteikiamos lengvatos NVO, savanoriško darbo reglamentavimas ir panašiai.

Mokymų metu įgytos žinios skirtos padėti geriau suprasti NVO veiklą, paskatinti kurti organizaciją.

Kursus finansavo  Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“.

Stiprėkime vystant institucinius gebėjimus ir partnerystės!