Įvyko pirmasis Kauno moters užimtumo informacijos susitikimas zoom platformoje. Focus grupės susitikimas  su moterimis, turinčiomis negalią. Buvo įvardintos priežastys ir kliūtis su kuriomis susiduriama ir aptarta kaip pavyksta nepaisant jų įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Išsiaiškinta, kad neįgalios moterys patiria daugeriopą diskriminaciją dėl lyčių nelygybės, amžiaus, kultūrinio ir socialinio elgesio ir neįgalumo stereotipų, be to, neįgalioms moterims palyginti su neįgaliais vyrais sunkiau įsidarbinti, mažiau švietimo galimybių.

Susitikimas įvyko įgyvendinant projektą MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS.

Projektą remia: