Projektas „Atrask save“

Projektas „Atrask save“ – pagalba savęs ieškančiam jaunimui!

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti projektą „Atrask save“, skirtą 15-29 metų jaunimui.

Projekto „Atrask save“  tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

  • Savanoriškos veiklos trukmė projekte „Atrask save“ – nuo 1 iki 4 mėn.
  • Jaunuolis įsipaireigoja savanoriauti nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį.

Projekto savanoriai savo savanorišką tarnybą atlieka savanorius priimančiose organizacijose (PO), kurios  turi akreditaciją / leidimą dalyvauti projekte. Šiuo metu projekte yra akredituota daugiau nei 400 pelno nesiekiančių organizacijų, pasirengusių priimti savanorius.

  • PO įsipareigoja savanoriui sudaryti 20-25 val. per savaitę savanoriškos veiklos planą (grafiką), kuris atitiktų savanorio kompetencijas bei būtų prasmingas tiek savanoriui, tiek pačiai organizacijai.
  • Taip pat PO skiria savo darbuotoją, kuris tampa savanorio kuratoriumi, kuris susitinka su juo bent kas dvi savaites savanorystės įsivertinimui. Kuratorius padeda jaunuoliui atsakyti į jam kylančius klausimus, kasdien skiria jam aiškiai suformuluotas užduotis, informuoja koordinuojančią organizaciją apie savanorio lankomumą.
  • Savanoriams suteikiamos kompensacijos ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas:
Išlaidų paskirtis Kompensuojama suma
Maistpinigiai 0,71 Eur/ savanorystės val.
Kelionės išlaidos (iš namų į savanorystės vietą ir atgal) 0,08 Eur/ km., iki 30 Eur/ mėn.
Jei savanoriaujama ne savo gyvenamojoje teritorijoje *:
Apgyvendinimo Apie 150 Eur/mėn.
Kelionės namo 2 kartus per mėnesį, iki 15 Eur/mėn.

 

Susidomėjusius ir norinčius savanoriauti, prašome kreiptis į Kauno moters užimtumo informacijos centrą darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. adresu Savanorių pr. 1, Kaunas (II aukštas) arba telefonu:  +370  612 45945