„Common Ground“ – tai projektas pagal Grundtvig Mokymosi partnerysčių programą. Jis prasidėjo 2012 m rudenį ir tęsis iki 2014 m. liepos 30 d. „Grundtvig“ yraMokymosi visą gyvenimą programos dalis, kuri suteikia galimybę organizacijoms, darbuotojams ir suaugusiesms besimokantiesiems, dalyvaujantiems mokymosi procese po visą Europoje dirbti kartu, mokytis vieniems iš kitų ir praplėsti savo supratimą apie kitas kultūras ir kalbas.

Mes visi, kuriuos vienija projektas Common Ground Europos Sąjungoje, klausiame:

“Ką bendro turime mes visi – kaip individai, grupės ir tautos – socialine prasme – kuo dar galime tarpusavyje pasidalinti ?”
Šiame projekte mes užsiimame praktiškais, įdomiais ir maloniais dalykais, kad geriau suprastume vieni kitus, dalykais, kurie suartina mus Europoje, kur tiek daug kultūrinių ir politinių skirtumų.
Taip pat mes dirbame lokaliai sudarydami naujus ryšius tarp tradicinių ir migrantų bendruomenių.

Mes sudarome digitalinius ryšius kontinente, dalindamiesi idėjomis ir nuomonėmis.
Mes svečiuojamės vieni pas kitus, bet ne kaip turistai, bet tam, kad sužinotume, kaip mūsų partneriai iš tikrųjų gyvena, kokių turi vilčių, baimių ir svajonių.

… ir dar turime daug kitų būdų, kurie tikimės padės sukurti stipresnę ir laimingesnę Europą mūsų širdyse ir protuose.
Mus motyvuoja Jean Monnet pasakymas: „Mes nekuriame koalicijų tarp valstybių, bet suburiame žmones, kad būtų kartu“. Mus laukia dar ilgas kelias, kol realizuosime šią viziją; Europa šiandien galbūt juda link susivienijimo aplinkosaugos, užsienio ir vidaus politikoje, bet ryšiai tarp tautų šalyse ES narėse, tarp turtingesnių Vakarų šalių ir naujesnių, dažnai neturtingesnių, išlieka apgaubti pavydo, nepasitikėjimo, nežinojimo ir prietarų. Nors digitalinis informacinis tinklalapis vizualiai mažai ką gali perduoti iš to, ką mes norėtume sužinoti apie kitas šalis, jis yra svarbus žingsnis į žmonių suartėjimą. O tai gali geriausiai pavykti, kai žmonės susitinka gyvai, veidas į veidą, vienas kito namuose ir miestuose.

Apibendrinimas

Partneriai siekia bendro pagrindo visoje ES, padėdami susitikti žmonėms bendram socialiniam darbui ir dialogui tarp savo bei kitų kultūrų. Dirbdami su besimokančiaisiais lokaliai ir plačiai Europoje, tarp kurių yra daug skurstančių, pakeitusių gyvenamąją vietą (karo pabėgėlių ir migrantų), be geresnio išsilavinimo ir socialiai atskirtų, partneriai organizuoja veiklas, kuriose vietiniai gyventojai ir migrantai kuria naujus socialinius ryšius, koncentruodamiesi į abiejų – europiečių ir neeuropiečių galimybes gyventi kartu nepriklausomai nuo jų kilmės ir socialinio ar išsilavinimo lygio, per veiklas, kurios kelia savigarbą, moko, padeda integruotis ir sukuria aktyvesnius narius kaip vietos, taip ir Europos bendruomenėse.

Mes tiriame ir kovojame su stereotipais ir išankstinėmis nuomonėmis, sustiprindami darbuotojų ir besimokančiųjų gebėjimus bendradarbiauti su kitų kultūrų žmonėmis. Mes ketiname:

 • paklausti partnerių ir besimokančiųjų apie jų įžvalgas ir efektyvius ryšius su taip vadinamu „kitu“: kaip vietiniai piliečiai sutinka ir dirba su imigrantais, ir atvirkščiai – kaip imigrantai adaptuojasi ir integruojasi jų vietovėje.
 • surengti tikrą arba virtualią diskusiją besimokantiesiems vietose ir užsienyje.
 • pakviesti partnerius kaip draugus ir bičiulius besimokančiuosius į savo namus ir miestus su tikslu sukurti autentišką dialogą tarp individų ir kultūrų.
 • sukurti ir pasidalinti bendradarbiavimo su „kitu“ naujais būdais, pagrįstais pilietinėmis teisėmis, kokiais metodais galima geriau jį įtraukti į visuomenę, užtikrinti lygias lyčių galimybes ir pakelti savigarbą ir abipusę pagarbą.
 • atverti naujus požiūrio taškus suaugusiųjų švietėjams, socialiams darbuotojams, pilietiniams veikėjams ir pilietinėms institucijoms, siekiančioms padėti naujiesiems atvykėliams.
 • išplatinti mūsų rezultatus plačiai per masines informavimo priemones, internetą, parodas, lankstinukus ir kitus dokumentus.

Projekto partneriai:

 • Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule – Vokietija
 • Romanian Association for Quality Language Services – Rumunija
 • Asociatia Vis de Copil’ – Rumunija
 • Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles Phocéen: CIDFF Phocéen – Prancūzija
 • Kaunas Women Employment Information Centre (KWEIC) – Lietuva
 • KESAŞ Konya Eğitimcilik Tic. San. A.Ş. – Turkija
 • Knowledge and Innovation Society – Latvija
 • Die Fähre e.V – Vokietija

Daugiau apie projektą „Common Ground“: http://commongroundproject.eu/