„EWA“

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

 Kauno moters užimtumo informacijos centras vykdo Griudtvig projektą pavadinimu„EWA“ (European Women in Older Age), „Vyresniojo amžiaus Europos moterys“.

Ką gi veikia Europoje, taip pat ir Lietuvoje, garbaus amžiaus moterys – su kokiomis problemomis susiduria, ką joms reiškia šeima, darbas, visuomeninė veikla, sveikata? Jos vienišos ir daugiausiai praleidžia laiko namuose? O gal keliauja, domisi gyvenimu ir dar turi drąsos pradėti ką nors nauja?

Projektas „EWA“, kuris prasidėjo 2011 m. ir tęsis iki 2012 m. rugpjūčio 1 d., surinko daug įdomios medžiagos apie vyresnio amžiaus moterų gyvenimą Lietuvoje. Drauge su partnerėmis suaugusiųjų švietimo institucijomis Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje, Italijoje ir Bulgarijoje buvo atliekami interviu su vyresnio amžiaus moterimis ir surinkta keli šimtai gyvenimo istorijų iš Ulmo Vokietijoje, Ferraros Italijoje ir Makomerio Sardinijoje, Sofijos Bulgarijoje, Vienos Austrijoje, Česke Budejovici Čekijoje ir Kauno bei kitų miesto ir kaimo vietovių Lietuvoje, iš kurių geriausias galima rasti projekto tinklalapyje:

 http://www.european-women.eu/

 Kauno moters užimtumo informacijos centre atrinkta 10 geriausių interviu su vyresnio amžiaus lietuvėmis ir sukurti 7 video filmai pagal šiuos interviu. Visi jie apie nepaprastus nugyventus gyvenimus ir aktyvią veiklą sulaukus septyniasdešimties metų ir daugiau. Tarp įdomiausių aktyvių vyresnio amžiaus moterų – Lietuvos universitetinių moterų organizacijos Kaune atkūrėja Danutė Vailionytė, buvusi tremtinė, atidariusi rezistencinės literatūros knygynėlį Elvida Morkūnaitė Čaplikienė, politinėje veikloje gyvenimo prasmę suradusi Irena Dranseikienė, mecenatė ir dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė, chorvedė Aldona Krištaponienė ir kitos.

Projektas „EWA“ – tai Europoje įgyvendinamos Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.Grundtvig programa skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymuisi. Programos tikslas – gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę bei prieinamumą, remiant tarptautinį suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimą bei mobilumą. Projekto dėka vyresnio amžiaus moterys galėjo keliauti ir susitikti bei pasikeisti patirtimi su bendraamžėmis iš Italijos, Sardinijos, Austrijos, Bulgarijos, Čekijos ir Vokietijos. Liepos 8-11 dienomis planuojama vyresnio amžiaus žmonių konferencija Ulme, Vokietijoje. Projekte dalyvauja ir grupė jaunesnio amžiaus moterų, kurioms apie 50 metų, jos būrėsi į grupes, nagrinėjo aktyvaus senėjimo temą, rinko informaciją, darė interviu su vyesniojo amžiaus moterimis.

Projektą koordinuoja: Ulmo universitetas, Centre for General Scientific Continuing Education, (ZAWiW), Ulmas (Vokietija).

Partneriai: Kauno moters užimtumo informacijos centras (Lietuva); Pietų Bohemijos universitetas, Sveikatos ir socialinių studijų fakultetas, Ceske Budejovice, Čekija;Bulgarijos Raudonasis kryžius, Sofija; Documentation Centre for Women, Ferrara, Italija; Vienos Liaudies mokykla, Wiener Volkshochschulen GmbH, Viena (Austrija);Macomerio universitetas, Universita delle Tre Eta Macomer; Italija.