Žmonės su negalia taip pat gali tapti įtakingais lyderiais, kurie suteikia autentiškumo, vientisumo, unikalumo ir pridėtinės vertės bendruomenėms, lyderio pozicijoms, darbo vietoms ir visuomenei.

Radijo laidų ciklo tikslas – inspiruoti darbdavių ir visuomenės nuomonę apie moteris turinčias  negalią, iškeliant būdingas problemas ir aptariant jų sprendimus.

Radijo laidomis bus siekiama INFORMUOTI apie tarptautines praktikas ir PATEIKTI aktualią informaciją apie gerąsias nacionalines patirtis.

 

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendinant VALSTYBINĖS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ 2015−2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO 2015–2017 METAMS PRIEMONES.