„SAVANORIAUJI – UGDAI SAVE“

KMUIC parengė projektą, skirtą Kauno miesto bendruomenės, ypač jaunimo savanorystės skatinimui. Siekiant greitų ir kokybiškų tikslinės grupės saviraiškos ugdymo ir sėkmingos savirealizacijos rezultatų projekte numatytas savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas socialinėje srityje veikiančiose organizacijose. Savanoriškos veiklos organizavimas bei vykdymas atliks svarbų vaidmenį, padedant kurti naujas užimtumo galimybes.

Siekiant užtikrinti savanorystės mechanizmo įgyvendinimo efektyvumą ir rezultatyvumą, skatinsime ilgalaikę savanorystę, kad savanoriai įgytų daugiau pasitikėjimo darbų pasirinkimo ir atlikimo procesuose, o atsižvelgiant į tai jiems būtų deleguotos atsakingesnės užduotys, suteikta daugiau erdvės asmeninei iniciatyvai parodyti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-05-01 iki 2017-12-31

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-PNG