Balandžio 24 – 25 dienomis, Birštone įvyko projekto „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ mokymai „Savanorius priimančių organizacijų mokymai“, kuriuose dalyvavo savanorius priimsiančių organizacijų darbuotojui – savanorių koordinatorai.  Mokymai rengiami įgyvendinant projektą pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54+“.