Kauno moters užimtumo informacijos centras pradėjo vykdyti projektą

SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS UGDANT BENDRUOSIUS IR PROFESINIUS ĮGŪDŽIUS

VP1-1.3-SADM-02-K-03-071

Projekto trukmė:

2012 m. kovo 1d. – 2014 m. balandžio 31 d.

PROJEKTO TIKSLAS:

ugdyti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinius bei profesinius įgūdžius, didinant jų motyvaciją ir skatinant aktyvų įsitraukimą į darbo rinką.

 

Viena iš projekto veiklų – Konsultuoti ir organizuoti bendrųjų gebėjimų mokymus, motyvuojant ir formuojant bendruosius įgūdžius reikalingus ieškant darbo ir kuriant verslą

Tuo tikslu bus nemokamai organizuojami:

–         KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO KURSAI (40 a.val.)

–         UŽSIENIO KALBOS KURSAI (60 a.val.)

–         SĖKMINGOS DARBO PAIEŠKOS KURSAI (32 a.val.)

–         PSICHOLOGINĖS MOTYVACIJOS UŽSIĖMIMAI (40 a.val.)

–         EKONOMINIO SAVARANKIŠKUMO MOKYMAI (24 a.val.)

 

Formuojant profesines kompetencijas, pagerinant įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje,  bus nemokamai organizuojami

PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

 (Buhalterinės apskaitos pagrindų mokymai, Darbas elektroniniais kasos aparatais ir kitais įrenginiais. Pirkėjų aptarnavimas, Apskaitininko profesiniai mokymai, Telekomunikacijų operatorių/konsultantų profesiniai mokymai, Virėjo padėjėjo profesiniai mokymai).

 

PROJEKTE NUMATYTA TAIKYTI PRAKTINIO PROFESINIO PARENGIMO METODIKĄ.

Tai galimybė projekto dalyviams įgyti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams, kurie planuoja vėliau įdarbinti dalį projekto dalyvių, galimybė įvertinti potencialius darbuotojus, atliekant konkrečias darbo užduotis ir atsirinkti pačius tinkamiausius darbuotojus, kurie bus įdarbinti tos įmonės parduotuvėse.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS:

–          Socialinės rizikos šeimos;

–          Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16-29 metų);

–          Moterys, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius) grįžtančios į darbo rinką;

–          Gausios šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaikus;

 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS KAUNO MOTERS UŽIMTUMO INFORMACIJOS CENTRE

Asmenys, norintys dalyvauti mokymuose, privalo būti regsitruoti darbo biržoje.

 

Savanorių pr.1, Kaunas

Tel.: (8 ~ 37) 200392, 8 612 45945

El. paštas: monika@muic.lt