STIPRĖKIME vystant institucinius gebėjimus ir partnerystes!

Projekto trukmė: 2015 m. kovas – 2015 m. gruodis.

Ekonominio savarankiškumo, paslaugų plėtojimo, socialinio verslumo kompetencijų trūkumas stabdo Kauno moters užimtumo informacijos centro plėtrą. Todėl šiame projekte buvo numatyti mokymai organizacijos darbuotojams, kurie bus efektyvi investicija į organizacijos tobulinimą, kuris užtikrins ilgalaikę sėkmę.

Kadangi siekiant užmegzti tvirtus partnerystės ryšius, reikia pradėti nuo vidinės organizacijos veiklos, savianalizės, todėl pirmasis seminaras bus  skirtas pokyčių valdymui – „Pokyčių valdymas. Iniciavimas, planavimas, vykdymas ir kontrolė“. Antrojo seminaro metu profesionalus lektorius pristatys temą „NVO lėšų pritraukimas: teorija ir praktika“.

Trečiasis seminaras skirtas viešųjų ryšių ir marketingo gebėjimams vystyti – „Aš esu marketingas. Marketingo strategija ir planavimas“. Mokymų ciklą užbaigiantis seminaras bus skirtas bendradarbiavimo prielaidų formavimui. Numatoma jog dalyvaus ne tik kompetencijų įgiję KMUIC darbuotojai, bet ir verslo, vietos valdžios institucijos bei mokymo įstaigų atstovai.

Apibendrinant, galima teigti, kad projekto metu vykdomi mokymai suteiks projekto dalyviams naudingų žinių ir įgūdžių pokyčių valdymo, finansinio savarankiškumo, marketingo srityse, o tai suteiks galimybę bendradarbiavimo plėtrai, gerosios užsienio šalių patirties pritaikymui vietos lygmeniu.

Projektą finansuoja:

izic38606

 

Pirmojo seminaro  „Pokyčių valdymas. Iniciavimas, planavimas, vykdymas ir kontrolė“ darbotvarkė ir mokomoji medžiaga:Darbotvarke_07.27-28marketingo_strategija_ir_planavimas, Žmonių parengimas pokyčiams

Darbotvarkė ir mokomoji medžiaga antrojo seminaro temą „NVO lėšų pritraukimas: teorija ir praktika“:Darbotvarke_08.14-15, NVO lesu pritraukimas_08.14-15