Kauno moters užimtumo informacijos centras įgyvendina projektą „STIPRUS TREČIASIS SEKTORIUS = TVIRTA PARTNERYSTĖ“, skirtą sustiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) institucinius gebėjimus, didinant jų darbo efektyvumą ir kokybę teikiant viešąsias paslaugas bei skatinant savanoriškos veiklos plėtrą. ,

Tiesioginė projekto tiklsinė grupė:

  1. Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai, kuriems trūksta institucinių gebėjimų teikiant viešąsias paslaugas ir organizuojant savanorišką veiklą bei kompetencijų įtakojant sprendimų priėmimą. Ne mažiau kaip 115 NVO atstovų.

Netiesioginė projekto tiklsinė grupė:

  1. Verslininkai
  2. Vietinės valdžios atstovai
  3. Plačioji visuomenė

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija