Verslių Moterų klubas „VMK“

Esi versli? Nori tapti sėkminga verslininke?

Būk aktyvi, junkis į Verslių Moterų klubą. Tai yra puiki vieta sutikti bendraminčius, dalintis patirtimi ir keistis nuomonėmis. Susipažink su bendraminčiais, susirask partnerius, klausk patarimo. Įsitrauk į klubo veiklą, aktyviai dalyvauk Verslių Moterų klubo susitikimuose, padėk organizuoti mokymus, susitikimus su verslininkais, siūlyk savo idėjas.

Klubas orientuojasi į seminarus, susitikimus su įdomiomis asmenybėmis, aktualių klausimų aptarimą, viešąsias iniciatyvas. Pačios būdamos aktyvios, galime rengti diskusijas įvairiais klausimais.

Kaip tapti klubo nare?

  1. Užpildyk kandidato anketą.
  2. Tu tapai Verslių Moterų klubo nare!
  3.  Būsi prijungta prie google grupės ir gausi informaciją apie mūsų susitikimus, į kuriuos būsi kviečiama, sumokėjus stojimo mokestį (€ 20) ir metinį mokestį (€ 100 einamiesiams metams).

Kodėl verta tapti nariu?

  • Pirmenybė būti įtrauktiems į Kauno moters užimtumo informacijos centro (KMUIC) vykdomus projektus.
  • Galimybė dalyvauti mokamuose renginiuose ir mokymuose.
  • Galimybė reklamuoti savo verslą (tinklalapis, facebook, renginiai, el. grupė)
  • Galimybė susirasti verslo partnerius, dalintis patirtimi su bendraminčiais.