Verslių Moterų klubas

„Nustokite galvoti ir pradėkite daryti.“

Esi versli? Nori tapti sėkminga verslininke? Prisijunk prie mūsų!

Verslių moterų klubas „After 5“ – KMUIC vystoma iniciatyva, kurios tikslas padėti verslioms moterims pradėti arba puoselėti savo verslą, skatinti verslumą bei įsitraukti į Kauno miesto bei rajono veiklas. Būk aktyvi, junkis į verslių moterų klubą „After 5“. Nes po penkių – tai laikas, kurį privalote skirti sau ir savo įgūdžių tobulinimui! 

Verslių moterų klubas –  puiki vieta sutikti bendraminčius, dalintis patirtimi ir keistis nuomonėmis. Susipažink su bendraminčiais, susirask partnerius, klausk patarimo. Įsitrauk į klubo veiklą, aktyviai dalyvauk „After 5“ klubo susitikimuose, padėk organizuoti mokymus, susitikimus su verslininkais, siūlyk savo idėjas, tapk VERSLININKE.

Klubas orientuojasi į seminarus, susitikimus su įdomiomis asmenybėmis, aktualių klausimų aptarimą, viešas iniciatyvas. Pačios būdamos aktyvios, galime rengti diskusijas įvairiais klausimais.

Kaip tapti klubo nare?

 1. Užpildyk šią anketą registracija!
 2. Ir viskas! Tu – klubo narė!
 3. Būsi prijungta prie Google ir Facebook grupių, kur gausi informaciją apie mūsų susitikimus, sąlygas į kuriuos būsi kviečiama.

Kodėl verta tapti nare?

 • Pirmenybė būti įtrauktiems į Kauno moters užimtumo informacijos centro (KMUIC) vykdomus projektus;
 • Galimybė dalyvauti mokamuose renginiuose ir mokymuose;
 • Galimybė reklamuoti savo verslą (tinklalapis, Facebook, renginiai, el. grupė);
 • Įgausite pasitikėjimo, kurio kartais taip reikia, kad būtų žengtas pirmasis žingsnis;
 • Galimybė susirasti verslo partnerius, dalintis patirtimi su bendraminčiais.

Klubo veiklos tikslai:

 • Stiprinti verslo bendruomenės etiką, kultūrą ir bendruomeniškumą;
 • Kelti klubo narių kompetencijas verslo srityje, dalintis gerąja patirtimi;
 • Pagal klubo kompetenciją vykdyti ekspertinę veiklą, prisidėti prie verslo kūrimo, akcijų, renginių;
 • Stiprinti moterų verslumo iniciatyvas, skatinti ir drąsinti moteris būti veikliomis lyderėmis;
 • Susitarimų ir sutarčių su KMUIC pagrindu bendrauti ir bendradarbiauti su verslo ar valdžios institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos, savivaldybių ir kitomis organizacijomis siekiančiomis vystyti ir gerinti verslo aplinką;
 • Spręsti aktualias klubo narių problemas.

Klubo misija

Moterų verslumo puoselėjimas Kaune ir visoje Lietuvoje.

Klubo vizija

Suburti kuo gausesnę verslių moterų bendruomenę, kuri bendradarbiaudama tarpusavyje motyvuotų ir padėtų moterims dalyvaujančioms versle bei norinčioms kurti verslą.

 

Verslių moterų klubas susitinka kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį 17.00 val.

Įkvėpk verslo! Išdrįsk būti drąsi!

Turite klausimų, pageidavimų ar pastabų? Susisiekite su mumis!

861245945 /  info@muic.lt