Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

NVO – nevyriausybinių organizacijų – diena!

Moters užimtumo informacijos centras – tai visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui! Jau 29 metus per įvairiapusę projektinę veiklą propaguojame lygias galimybes visose gyvenimo srityse, sprendžiame verslo kūrimo bei plėtros, moterų politikių ir lyderių ugdymo problemas, įtakojant palankių įstatymų priėmimą. Vasario 27-oji – pirmą kartą Lietuvoje minima NVO – nevyriausybinių organizacijų – diena! […]

CategoriesBe kategorijos

Nebūk abejingas, reitinguok moteris pasirinktos partijos sąraše!

Ekspertai teigia, kad daugiau moterų viešumoje reiškia ir tai, kad daugiau dėmesio skiriama ir lyčių stereotipų griovimui, o tai naudinga ne tik moterims, bet ir vyrams. Taip pat moterų įgalinimas teikia naudą ekonomikai. Reitinguok moteris pasirinktos partijos sąraše! Skatink tai daryti kitus! Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių […]

CategoriesBe kategorijos

Reitinguok moteris pasirinktos partijos sąraše!

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams norime kreiptis į jus moterys, nes tik nuo jūsų gali priklausyti kiek moterims palankių sprendimų bus priimta savivaldybių tarybose, miestuose. Šiuolaikinėse tautinėse valstybėse moterys, bent nacionalinės teisinės bazės lygmeniu, yra įtrauktos į „visi žmonės“, „visi piliečiai“, „visi visuomenės nariai“ sampratą, o tai rodo, kad moterys ir vyrai turi vienodas […]

CategoriesBe kategorijos

Ateik balsuoti, reitinguok moteris!

SVEIKI, AKTYVŪS JAUNIEJI PILIEČIAI, ĮGIJĘ TEISĘ BALSUOTI! Balsavimas- tai aukščiausia jūsų dalyvavimo forma demokratinėje visuomenėje ir teisė, kuria jūs turite galimybę visapusiškai pasinaudoti. Lygiateisis moterų ir vyrų dalyvavimas politikoje – svarbi sąlyga, norint užtikrinti veiksmingą demokratiją ir gerą valdymą. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo […]

CategoriesBe kategorijos

 Lietuva švenčia laisvę!

Lietuva švenčia laisvę! Vasario 16-oji yra viena svarbiausių švenčių Lietuvos istorijoje. Ji svarbi dar ir dėl to, kad jos šventimas niekada nenutrūko. Dabar ši šventė įgavo naujas formas, bet prasmė liko ta pati – tai visų žmonių šventė. Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai internetinėje erdvėje ieškojo šios tautinės šventės paminėjimo […]

CategoriesBe kategorijos

Vasario 16-oji diena mūsų tautai ir valstybei

Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.  Įgyvendinant projektą „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose” vyresnio amžiaus asmenys skatinami ieškoti informacijos, ją rinkti, apdoroti, išsaugoti ir bendrinti su kitais, šiuo tikslu buvo organizuojami praktikumai – „Browsing” […]

CategoriesBe kategorijos

Lyčių lygybė – ar vis dar tikime ja?

Lyčių lygybė vis dar lieka labai svarbi ir aktuali tema dabartiniame gyvenime. Nepaisant padarytų žingsnių siekiant užtikrinti lygybę, vis dar egzistuoja daug iššūkių, kurie rodo, kad ši kova vis dar nėra užbaigta. Štai keletas bendrų statistinių duomenų apie lyčių lygybę Lietuvoje: • Pagal Eurostat duomenis, 2020 m. Lietuvoje moterys uždirbo apie 14,4% mažiau nei vyrai. […]

CategoriesBe kategorijos

Tėvų palaikomoji grupė

Emociniam palaikymui svarbus yra ne tik specialistų, artimiausių žmonių palaikymas, bet ir bendravimas su žmonėmis, išgyvenančiais panašias problemas, galimybė pasidalinti savo patirtimi, kartu išgyventi kylančius jausmus, juos atpažinti, išgyventi paramos jausmą, sužinoti kitų panašaus likimo žmonių jausmus ir mintis.   Tėvų palaikomosios grupės tikslas gauti emocinė paramą, bei geriau pažinti savo vaikus turinčius elgesio problemų. […]