Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Konvencijos priežiūros komitetas

Įkurtas konvencijos priežiūros komitetas prie JTO. Kiekviena valstybė, ratifikavusi šią Konvenciją, kas ketverius metus privalo pristatyti savo ataskaitą apie Konvencijos įgyvendinimą. NVO skiriamas didelis dėmesys Konvencijos įgyvendinimui. 22 straipsnis nurodo, kad „Specializuotos įstaigos turi teisę dalyvauti svarstant, kaip įgyvendinamos šios Konvencijos nuostatos, kurios liečia jų veiklą. Komitetas gali pasiūlyti specializuotoms įstaigoms informuoti, kaip įgyvendinama ši […]

CategoriesBe kategorijos

Kviečiame registruotis į slaugos namuose kursus!

Kviečiame registruotis į SLAUGOS KURSUS NAMUOSE. Kursų trukmė – 360 val. Kursų forma – gyvai Kaune, bei nuotoliniu būdu negalintiems atvykti. Startuojame nuo gegužės 25 d. Aktualu dirbantiems slaugos sektoriuje užsienyje. *Moters užimtumo informacijos centras neužtikrina, kad šių neformalių suaugusiųjų švietimo kursų baigimo pažymėjimas garantuos darbo vietą darbo rinkoje ar bus suteikiamas spaudo numeris.

CategoriesBe kategorijos

Pirmasis tarptautinis dokumentas, įtvirtinantis moterų teises!

Įgyvendinant moterų, kaip žmogaus teises, pirmasis žingsnis buvo padarytas 1945 metais, kai buvo pasirašyta Jungtinių Tautų Chartija, kuria šalys nares įsipareigojo užtikrinti lygias moterų ir vyrų teises. Į Jungtinių Tautų Chartiją, šis įsipareigojimas buvo įtrauktas Eleanoros Roosevelt iniciatyva bei moterų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo dėka. Pirmasis tarptautinis dokumentas, įtvirtinantis moterų teises – visų formų diskriminacijos prieš […]

CategoriesBe kategorijos

Artėjant Šv. Velykų proga !

Kartu su pavasariu kasmet sulaukiame ir Šv. Velykų – didžiausios pavasario šventės. Ši šventė simbolizuoja viską, ką galime sieti su pavasariu: atgimimą, atsinaujinimą, naują pradžią. Margutis yra neatsiejama Velykų šventės dalis. Velykų simboliu tapęs kiaušinis vartotas įvairiose apeigose tiek pagonybės, tiek krikščionybės laikais. Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai, internetinėje erdvėje, […]