Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Moterų NVO

Moterų NVO siekia, kad CEDAW rekomendacijos būtų vykdomos.  Tuo tikslu NVO viešina CEDAW Konvenciją bei Rekomendacijas, organizuodamos seminarus, susitikimus, apskrito stalo diskusijas su visuomene bei Lietuvos institucijomis, atsakingomis už lyčių lygybę. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

CategoriesBe kategorijos

Drąsa būti lydere – Giedrės Purvaneckienės patirtis

Kviečiame klausyti pirmojo tinklalaidės DRĄSA BŪTI LYDERE epizodo su Prof. Dr. Giedre Purvaneckiene apie jos, kaip politikės kelią, patirtą diskriminaciją, pokyčius visuomenėje ir moterų politinio dalyvavimo svarbą. Politikės Prof. Dr. Giedrės Purvaneckienės patirtis: „Aš galvojau, kad čia kažkas su manim negerai, nepagalvojau, kad tai sistema…”. Giedrė, buvusi seimo narė, išleidusi daugybę mokslinių darbų moterų lygių […]

CategoriesBe kategorijos

Poveikio vertinimo dirbtuvės

Poveikio vertinimo dirbtuvių metu buvo pristatyta bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis sutarties šablonas, analizuojami jaunimo susitikimų su politinėmis partijomis rezultatai bei politinėms partijoms pateikti pasiūlymai, diskutuojama, kaip remiantis poveikio rezultatais LMLO narės galėtų nukreipti savo organizacijos veiklas efektyvesniam organizacijos tikslų įgyvendinimui, aptariami tolimesni LMLO veiksmai dėl poveikio stebėsenos ir vertinimo. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame […]

CategoriesBe kategorijos

Anglų kalbos pamokos projekto „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ dalyviams

Vakar startavome su anglų kalbos pamokomis, kurios vyksta pagal projektą „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“. Vyresnio amžiaus asmenims suteikiame anglų kalbos žinias, kurios yra būtinos bendravimui, informacinių technologijų įgūdžių lavinimui. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

CategoriesBe kategorijos

Nevyriausybinių organizacijų šešėlinės ataskaitos

Nevyriausybinės organizacijos šešėlines ataskaitas parengė ir JT CEDAW Komitetui pristatė 2000, 2008, 2014 ir 2019 metais. Pirma šešėlinė NVO ataskaita JT CEDAW Komitetui pateikta 2000 metais: https://www.lmlo.lt/wp-content/uploads/2020/01/CEDAW-shadow-Report-Lithuania-2000-EN.pdf  Jos paruošimui 2000 m. SIF inicijavo  Nevyriausybinių organizacijų Koalicija moterų teisėms ginti. Koalicija, subūrusi virš 60 NVO,  aktyviai dalyvavo rengiant šešėlines ataskaitas 2000 ir 2008 metais. Antra šešėlinė […]

CategoriesBe kategorijos

Dirbtinis intelektas- kas tai?

Šiandien vyresnio amžiaus asmenys buvo supažindinti su dirbtinio intelekto sąvoka ir buvo papasakojama ir pabrėžiama jo svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai, gilinosi į dirbtinio intelekto daugybę naudingų taikymo sričių, kurios gali turėti didelį poveikį verslui, medicinai ir kasdieniam gyvenimui. Tačiau nors dirbtinis intelektas turi daugybę pliusų, renginio […]

CategoriesBe kategorijos

Dirbtinis Intelektas: naujos kartos technologija

Kaip pasikeistų pasaulis sukūrus ką nors protingesnį už žmogų? Neabejojama, kad dirbtinio intelekto sritis artimiausioje ateityje užims vis didesnę kiekvienos šalies ekonomikos dalį. Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai, mokėsi atpažinti dirbtinį intelektą, programėlių būdų. Renginio metu vyresnio amžiaus asmenys svarstė kaip svarbu išlikti atviriems naujovėms ir galimybėms, kurias teikia dirbtinis […]

CategoriesBe kategorijos

Kviečiame registruotis į senjorų palaikomąją grupę

Psichinė ir emocinė sveikata yra ne mažiau svarbios kiekvieno vyresnio amžiaus asmens savijautos. Visuotinai pripažįstama, kad smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas. Kiekvieną dieną milijonai žmonių visame pasaulyje patiria smurtą artimoje aplinkoje, todėl šios problemos mastas išties yra milžiniškas. Tenka apgailestauti, kad tiek savo mastu, tiek sunkumu smurtas artimoje aplinkoje yra viena […]

CategoriesBe kategorijos

Lietuvos Respublikos ataskaitos JT CEDAW Komitetui

Už Lietuvos Respublikos ataskaitų JT CEDAW Komitetui paruošimą yra atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuris surenka informaciją iš visų ministerijų pagal atskiras sritis, išvardintas Konvencijoje. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/moteru-ir-vyru-lygybe/lyciu-lygybe-ir-tarptautine-erdve/cedaw-atskaitomybes-mechanizmas Lietuvos Respublikos ataskaitos JT CEDAW Komitetui: 2000; 2008; 2014; 2019 metai 2000 m. birželio 12-30 d.; 23-ioji CEDAW Komiteto sesija; Niujorkas           Pristatytos pirminė ir antroji periodinė ataskaitos […]