Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Socialinė apsauga

 CEDAW Konvencijos tematika – socialinė apsauga.   teisė į socialinį  aprūpinimą (išėjimo į  pensiją, nedarbo,  ligos,  invalidumo,  senatvės atvejais teisė į apmokamas atostogas; teisė į sveikatos  apsaugą  ir  saugias  darbo  sąlygas, draudimas atleisti iš darbo nėštumo  ar  nėštumo  ir  gimdymo  atostogų  pagrindu  arba diskriminuoti atleidžiant dėl šeiminės padėties, teisė į apmokamas nėštumo ir gimdymo atostogas, […]

CategoriesBe kategorijos

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Rugsėjo 27 – ąją švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Įdomūs faktai apie šią dieną: Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Be to, diena siejama ir su šv. Vincento Pauliečio vardu. Lietuvoje socialinį darbą dirba apie 6 tūkst. žmonių. Socialiniai darbuotojai dirba sveikatos priežiūros […]

CategoriesBe kategorijos

Kviečiame į renginį „Sąmoninga kelionė į skaitmeninę erdvę“

Maloniai kviečiame į pamąstymus skatinančią interaktyvią diskusiją „Sąmoninga kelionė į skaitmeninę erdvę“. Renginio metu bus skatinamas asmeninis tobulėjimas, įkvepiantis jus įsitraukti į modernėjančią visuomenę, gyvenančią informacinių technologijų amžiuje. Renginio metu kursime kartų bendrystę, kuri sumažins kliūtis visaverčiam skirtingų kartų bendradarbiavimui kasdieniame gyvenime. Renginyje kalbėsime apie galimybes, kaip šiuolaikinių technologijų pagalba surasti informaciją apie senjorams aktualius […]

CategoriesBe kategorijos

Sąmoningo kompanija – ,,KAD jaunimo ateitis būtų grindžiama lyčių lygybe”

Kviečiame sužaisti protmūšį – ,,KAD jaunimo ateitis būtų grindžiama lyčių lygybe” Protmūšyje bus supažindinama su moterų ir vyrų lygybę reglamentuojančiais teisės aktais, institucijomis, į kurias reikėtų kreiptis patyrus diskriminaciją dėl lyties. Tai pat apie lyties perspektyvą politikoje, darbo rinkoje ir šeimoje, jos priežastis ir pasekmes, bei galimas priemones nelygybei įveikti. Nuoroda į protmūšį – https://kahoot.it/challenge/03243627?challenge-id=4ffed2ac-82bd-491f-983e-92d741e795f3_1705919000500 […]

CategoriesBe kategorijos

Kryžiažodžiai!

Šiais naujų technologijų laikais didėjantis kryžiažodžių žurnalų populiarumas daug kam gali pasirodyti neįtikimas. Tačiau atrodo, kad tai yra vienas iš geriausių ir optimalių būdų protui lavinti. Šiandienos senjorų klubo susitikimo tema kryžiažodžiai. Jų sprendimas ir naudos aptarimas. Juk geriausi smegenų veiklos rezultatai pasiekiami kryžiažodžius sprendžiant grupėje.

CategoriesBe kategorijos

Kviečiame prisijungti prie mentorystės programos!

Kviečiame prisijungti prie mentorystės programos! Mentorė (politikė) pasidalins su TAVIMI savo patirtimi bei mokins, kaip stiprinti gebėjimus siekiant lyčių lygybės politikoje. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

CategoriesBe kategorijos

Užimtumas ir darbas

CEDAW Konvencijos tematika – užimtumas, darbas.   teisė į darbą, užimtumo garantijas, vienodos galimybes įsidarbinti, vienodi atrankos kriterijai; teisė laisvai pasirinkti  profesiją ir  darbo rūšį, vienodos sąlygos karjerai; teisė naudotis visomis darbo lengvatomis ir sąlygomis, įgyti profesinį parengimą ir  kelti kvalifikaciją; teisė gauti  vienodą  atlyginimą,  įskaitant  lengvatas, — teisė į vienodas  lygiaverčio darbo  sąlygas; teisė […]