Novatoriška skaitmeninė edukacinė priemonė jaunimui – animacinis filmukas Lyčių lygybės balansas politikoje”, kuris padidina jaunimo informuotumą ir sąmoningumą apie lyčių balanso politikoje svarbą, skatina diskusiją lyčių lygybės klausimais.

 

Animacinis filmukasa sukurtas įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.