Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Dailės terapija

Dailės terapija, viena meno terapijos sričių, skirta fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius.   Dalyvavimas dailės terapijoje suteikia plačias galimybes prisiliesti prie savo prigimtinio, natūralaus kūrybiškumo, atkurti ryšį su vidine savastimi. Šioje terapijoje spalva, linija, simboliais ir vaizdiniais, skirtingomis dailės formomis bei priemonėmis įkūnijami žmogaus jausmai, nuotaikos – visa, […]

CategoriesBe kategorijos

CEDAW Konvencijos tematika – lyčių lygybė

CEDAW Konvencijos tematika – lyčių lygybė de jure – nediskriminuojanti teisė. Lyčių lygybė de facto: įgyvendinimo strategijos; veiksmai, priemonės; rezultatai: pasiekimai, problemos lyčių lygybės instituciniai mechanizmai; specialiosios laikinosios priemonės. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

CategoriesBe kategorijos

Moterų NVO

Moterų NVO siekia, kad CEDAW rekomendacijos būtų vykdomos.  Tuo tikslu NVO viešina CEDAW Konvenciją bei Rekomendacijas, organizuodamos seminarus, susitikimus, apskrito stalo diskusijas su visuomene bei Lietuvos institucijomis, atsakingomis už lyčių lygybę. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

CategoriesBe kategorijos

Drąsa būti lydere – Giedrės Purvaneckienės patirtis

Kviečiame klausyti pirmojo tinklalaidės DRĄSA BŪTI LYDERE epizodo su Prof. Dr. Giedre Purvaneckiene apie jos, kaip politikės kelią, patirtą diskriminaciją, pokyčius visuomenėje ir moterų politinio dalyvavimo svarbą. Politikės Prof. Dr. Giedrės Purvaneckienės patirtis: „Aš galvojau, kad čia kažkas su manim negerai, nepagalvojau, kad tai sistema…”. Giedrė, buvusi seimo narė, išleidusi daugybę mokslinių darbų moterų lygių […]

CategoriesBe kategorijos

Poveikio vertinimo dirbtuvės

Poveikio vertinimo dirbtuvių metu buvo pristatyta bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis sutarties šablonas, analizuojami jaunimo susitikimų su politinėmis partijomis rezultatai bei politinėms partijoms pateikti pasiūlymai, diskutuojama, kaip remiantis poveikio rezultatais LMLO narės galėtų nukreipti savo organizacijos veiklas efektyvesniam organizacijos tikslų įgyvendinimui, aptariami tolimesni LMLO veiksmai dėl poveikio stebėsenos ir vertinimo. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame […]

CategoriesBe kategorijos

Anglų kalbos pamokos projekto „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ dalyviams

Vakar startavome su anglų kalbos pamokomis, kurios vyksta pagal projektą „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“. Vyresnio amžiaus asmenims suteikiame anglų kalbos žinias, kurios yra būtinos bendravimui, informacinių technologijų įgūdžių lavinimui. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.