Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Užimtumas ir darbas

CEDAW Konvencijos tematika – užimtumas, darbas.   teisė į darbą, užimtumo garantijas, vienodos galimybes įsidarbinti, vienodi atrankos kriterijai; teisė laisvai pasirinkti  profesiją ir  darbo rūšį, vienodos sąlygos karjerai; teisė naudotis visomis darbo lengvatomis ir sąlygomis, įgyti profesinį parengimą ir  kelti kvalifikaciją; teisė gauti  vienodą  atlyginimą,  įskaitant  lengvatas, — teisė į vienodas  lygiaverčio darbo  sąlygas; teisė […]

CategoriesBe kategorijos

Lietuvių liaudies instrumentai

Šiandien vyresnio amžiaus asmenys klausėsi paskaitos apie lietuvių liaudies instrumentus bei jų istoriją. Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai, gilinosi kaip lietuvių liaudies instrumentų etniniai, kultūriniai, istoriniai ryšiai, panašios socialinio, ekonominio gyvenimo sąlygos lėmė nemažą lietuvių muzikos instrumentų bendrumų, skolinių ir konvergentiškų analogijų su kitų tautų, daugiausia Europos (baltų, slavų, finougrų, […]

CategoriesBe kategorijos

Specializuotos kompleksinės pagalbos centras

Kauno moters užimtumo informacijos centras, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą ( 2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1425), veikia kaip Specializuotos kompleksinės pagalbos centras ir aptarnauja Kauno miesto, Kauno rajono, Prienų ir Birštono miestų gyventojus, kurie susiduria su smurtu artimoje aplinkoje. Pagal LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, Specializuotos kompleksinės […]

CategoriesBe kategorijos

Švietimas ir mokslas

CEDAW Konvencijos tematika – švietimas ir mokslas. vienodos sąlygos  pasirinkti  profesiją  ir  specialybę, įgyti išsimokslinimą, vienodos mokymosi sąlygos, vienodos galimybės gauti stipendiją ar kitą paramą, dalyvauti užsiėmimuose sportu, tęsti mokslą, etc. bet kokių stereotipinių pažiūrų į vyrų ir moterų vaidmenį, uždraudimas visų lygių ir formų mokyme, teisė įgyti žinias apie šeimos sveikatą ir planavimą. Informacija […]

CategoriesBe kategorijos

Moters kova už motinystę

Imituojant vaikų apsaugą – kenčia moterys, nuo patirtos neteisybės, smurto atvejų bei valstybinių spragų. Ingos Sala istorija būtent tai ir parodo. Moterys kovodamos už savo vaikus tarsi praranda teisę į motinystę, ši teisė atimama iš jų. Atėmus vaiką iš motinos įvyksta taip pat smurtas, tačiau apie niekas nekalba arba kalba per tyliai. Lietuvoje vis dar […]

CategoriesBe kategorijos

Konvencijos tematika

CEDAW Konvencijos tematika Kova su smurtu prieš moteris ir prekyba moterimis; Lygiateisiškumas su politiniame ir visuomeniniame gyvenime: rinkimų, balsavimo teisė, dalyvavimas valstybės valdyme, dalyvavimas NVO veikloje; Lygiateisis dalyvavimas tarptautinėje veikloje, diplomatijoje Pilietybė, įskaitant sąsajas su santuoka ir vaikų pilietybę Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo […]

CategoriesBe kategorijos

Mandalų piešimas

Ar teko girdėti apie mandalas? Šiandien moterų užimtumo informacijos centre įvyyko senjorų klubo susitikimas kuriame moterys buvo supažindintos su mandalų piešimu ir jos paslaptinga galia. Viena iš dalyvių papasakojo, ką mandalos piešimas, kaip atpalaiduojantis reiškinys suteikia, kaip atveria kūrybiškumo dvasią. Mandala turi ilgą istoriją ir yra žinoma dėl savo gilios dvasinės prasmės bei visumos atspindėjimo. […]

CategoriesBe kategorijos

Streotipų keitimas

CEDAW Konvencijos tematika – stereotipų keitimas: socialinių, kultūrinių vyrų  ir  moterų elgesio  modelių keitimas,  kad išnyktų  prietarai, papročiai  ir  visokia kitokia praktika,  pagrįsta vienos lyties  nepilnavertiškumo  ar pranašumo idėja arba stereotipišku vyrų ir moterų vaidmeniu; šeimos auklėjime   teisingai  suprantama motinystės  socialinė funkcija  ir pripažįstama bendra vyrų ir  moterų atsakomybė  už savo  vaikų auklėjimą ir vystymąsi, […]

CategoriesBe kategorijos

Kviečiame registruotis į slaugos kursus namuose!

Kviečiame registruotis į SLAUGOS KURSUS NAMUOSE. Kursų trukmė – 360 val. Kursų forma – gyvai Kaune, bei nuotoliniu būdu negalintiems atvykti. Startuojame nuo rugsėjo 4 d. Aktualu dirbantiems slaugos sektoriuje užsienyje.  *Moters užimtumo informacijos centras neužtikrina, kad šių neformalių suaugusiųjų švietimo kursų baigimo pažymėjimas garantuos darbo vietą darbo rinkoje ar bus suteikiamas spaudo numeris.

CategoriesBe kategorijos

Spalvų maišymo technikos

 Šiandien vyresnio amžiaus asmenys buvo supažindinti su spalvų maišymo technika, kokį pojūtį kelia spalvų spektras bei kaip dar daugiau išgauti reikiamų atspalvių.  Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai, informacinių technologijų pagalba naršydami internete gilinosi į spalvų sumaišymo schemas, jų technikas, ženklinimą. Aptarėme kaip spalvos veikia žmogaus savijautą ir kaip spalvų terapija […]