Konvencijos priežiūros komitetas

Įkurtas konvencijos priežiūros komitetas prie JTO. Kiekviena valstybė, ratifikavusi šią Konvenciją, kas ketverius metus privalo pristatyti savo ataskaitą apie Konvencijos įgyvendinimą. NVO skiriamas didelis dėmesys Konvencijos įgyvendinimui.

22 straipsnis nurodo, kad „Specializuotos įstaigos turi teisę dalyvauti svarstant, kaip įgyvendinamos šios Konvencijos nuostatos, kurios liečia jų veiklą. Komitetas gali pasiūlyti specializuotoms įstaigoms informuoti, kaip įgyvendinama ši Konvencija jų veiklai priklausančiose srityse.“

CEDAW konvencijos įgyvendinimą prižiūri JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (CEDAW komitetas). Šis komitetas svarsto valstybių ataskaitas,

analizuoja NVO šešėlinius pranešimus, rengia Baigiamuosius pastebėjimus, nustato prioritetinius iššūkius (atsiskaityti privalu po 2 metų), rengia bendrąsias temines rekomendacijas.

Komiteto nariai: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/membership

Komitete aktyviai dirba profesorė Dalia Leinartė.

Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Matyti mažiau

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *