Lietuvos Respublikos ataskaitos JT CEDAW Komitetui

Už Lietuvos Respublikos ataskaitų JT CEDAW Komitetui paruošimą yra atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuris surenka informaciją iš visų ministerijų pagal atskiras sritis, išvardintas Konvencijoje.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/moteru-ir-vyru-lygybe/lyciu-lygybe-ir-tarptautine-erdve/cedaw-atskaitomybes-mechanizmas

Lietuvos Respublikos ataskaitos JT CEDAW Komitetui: 2000; 2008; 2014; 2019 metai

  • 2000 m. birželio 12-30 d.; 23-ioji CEDAW Komiteto sesija; Niujorkas

          Pristatytos pirminė ir antroji periodinė ataskaitos

  • 2008 m. birželio 30-liepos 18 d.; 41-oji CEDAW Komiteto sesija; Niujorkas

          Pristatytos trečioji ir ketvirtoji periodinė ataskaitos

  • 2014 m. birželio 30-liepos 18 d.; 58-oji CEDAW Komiteto sesija; Ženeva

          Pristatyta penktoji periodinė ataskaita

  • 2019 m. spalio 31 d.; 74-oji CEDAW Komiteto sesija; Ženeva

         Pristatyta šeštoji periodinė ataskaita

Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *