Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (CEDAW) svarstė Lietuvos Respublikos šeštąjį periodinį pranešimą (CEDAW/C/LTU/6) 2019 m. spalio 31 d. bei pateikė baigiamuosius pastebėjimus.

 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLTU%2fCO%2f6&Lang=en

Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *