Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Lyčių lygybė yra neatsiejamai susijusi su tvariu vystymusi

Lyčių lygybė yra neatsiejamai susijusi su tvariu vystymusi ir yra gyvybiškai svarbi įgyvendinant žmogaus teises visiems. Bendras lyčių lygybės tikslas yra visuomenė, kurioje moterys ir vyrai turi vienodas galimybes, teises ir pareigas visose gyvenimo srityse. Vyrų ir moterų lygybė egzistuoja tada, kai abi lytys gali vienodai dalytis galios ir įtakos pasiskirstymu; turėti lygias galimybes užsitikrinti […]

CategoriesBe kategorijos

Praktikumai „Strateginė veiklos iniciatyva”

Moters užimtumo informacijos centre, įvyko darbuotojų ir savanorių susitikimas, kuris buvo tęstinė praktikumo – „Strateginė veiklos iniciatyva” veikla. Susitikimo metu marketingo ir strateginio valdymo ekspertas – Martynas Šaikus, konsultavo darbuotojus ir savanorius Moters užimtumo informacijos centro valdymo strategijos parengimo klausimais. Nauja strategija rengiama siekiant perspektyvesnio, veiksmingesnio ir sklandesnio organizacijos veiklos modelio. Informacija parengta įgyvendinant projektą […]

CategoriesBe kategorijos

Siekiama stiprinti moterų ir vyrų lygias galimybes

Projektu „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019 siekiama stiprinti politinę motyvaciją įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių politiką vietos lygiu, būtina stiprinti regionines NVO, dirbančias lyčių lygybės srityje bei koncentruoti jas į lyčių lygybės visuomenėje sąmoningumo didinimą, ypač jaunimo. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, įvardijamos šios problemos: 1. Mažas Lietuvos jaunimo, ypatingai regionuose, supratingumas apie […]

CategoriesBe kategorijos

Lyčių lygybė – tai kas svarbu!

Lyčių lygybė yra sąžiningumo moterų ir vyrų atžvilgiu procesas, atsižvelgiant į jų poreikius. Jautrumas lyčių lygybei reiškia, kad yra suvokiami skirtingi vaidmenys, atsakomybė ir nelygybė. Tai būtina norint pradėti spręsti lyčių lygybės kliūtis, trukdančias suteikti moterims ekonominę galią. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) […]

CategoriesBe kategorijos

Projekto „KAD: kuriame ateitį dabar” problematika

Projektas „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019 atliepia aktualią problematiką nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu. Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) Lyčių lygybės indeksas atskleidžia, kad moterų ir vyrų lygybės progresas vyksta ypač lėtai – kasmet lygybės padaugėja vos po 0,5 proc. Naujausiame indekse Lietuva, pasistūmėjusi 0,8 proc., pakilo iš 23 vietos į 22-ąją, tačiau vis dar […]

CategoriesBe kategorijos

Sąmoninga kelionė į skaitmeninę erdvę

Pradedam Sąmoninga kelionę į skaitmeninę erdvę! Renginys vykdomas pagal projektą „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“. Inspiruojant sąveika tarp jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių bei siekiant skatinti dviejų kartų įsitraukimą bendram tikslui į projekto veiklas informacinių technologijų srityje, buvo suorganizuotas renginys “Sąmoninga kelionė į skaitmeninę erdvę”. Vyresnio amžiaus asmenys įsitraukė į skaitmeninio raštingumo gebėjimų ugdymą, […]

CategoriesBe kategorijos

KAD: Kuriame Ateitį Dabar

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo aktyvų pilietiškumą ir didinti NVO tvarumą stiprinant gebėjimus aktyvinti jaunimą dalyvauti lyčių lygybės viešosios politikos formavime  Projekto uždaviniai: Didinti jaunimo sąmoningumą lyčių lygių galimybių srityje skatinant aktyviau įsitraukti į pilietines veiklas. Stiprinti LMLO ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, skatinant jaunimo aktyvų pilietiškumą prisidedant prie lyčių lygybės viešosios politikos formavimo. Suorganizuoti viešinimo kampaniją, skirtą […]