Moters užimtumo informacijos centras

Skambinkite mums telefonu 8 612 45945
CategoriesBe kategorijos

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (CEDAW) svarstė Lietuvos Respublikos šeštąjį periodinį pranešimą (CEDAW/C/LTU/6) 2019 m. spalio 31 d. bei pateikė baigiamuosius pastebėjimus.  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLTU%2fCO%2f6&Lang=en Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

CategoriesBe kategorijos

Nacionalinė diskusija „Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo”

Įgyvendinome Nacionalinę diskusiją „Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo”. Buvo pristatyti naujausi tyrimų rezultai apžvelgiantys praėjusius rinkimus, lyčių lygybės tendencijas, ko pasekoje vyko diskusijos, tiek su savivaldos atstovėmis, tiek seimo narėmis, mokslininkėmis, visuomenininkėmis. Projekto tikslas – paskatinti moteris įsitraukti ir aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime bei rinkimuose, taip pat mažinti stereotipus, susijusius su lytimi […]

CategoriesBe kategorijos

Kalbos skirtumai

Projekte „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“ vyresnio amžiaus dalyviai, ieškojo informacijos kokie yra anglų-lietuvių kalbų kultūriniai skirtumai, kaip juos reikia atpažint ir kokie jų panašumai su kitomis šalimis.   Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

CategoriesBe kategorijos

Šeima ir santuoka

CEDAW Konvencijos tematika – šeima, santuoka. vienoda teisė tuoktis; vienoda teisė laisvai  pasirinkti sutuoktinį; vienodos teisės  ir  pareigos  santuokoje ją nutraukiant; vienodos tėvų ir motinų teises ir pareigos vaikų atžvilgiu; vienoda teisė  spręsti  dėl vaikų  skaičiaus; vienodas teises ir pareigos įsivaikinti,  būti globėjais; vienodos asmenines vyro ir žmonos teisės (teisė pasirinkti pavardę, profesiją, užsiėmimą); vienodas […]

CategoriesBe kategorijos

Kviečiame dalyvauti nacionalinėje diskusijoje „Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo“

Kviečiame dalyvauti nacionalinėje diskusijoje „Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo“, kurios tikslas – sustiprinti moterų politinę socializaciją savivaldos lygmeniu ir paskatinti potencialių kandidačių rengimą(si) 2024 m. rinkimams. Renginyje dalyvaus: ‒ Monika Navickienė – LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė; ‒ Juozas Olekas – EP narys; ‒ Rūta Miliūtė – LR seimo Laikinosios moterų […]

CategoriesBe kategorijos

Moterų ir vyrų lygybę prieš įstatymą

CEDAW Konvencijos tematika – moterų ir vyrų lygybę prieš įstatymą. vienodas civilinis teisnumas  ir  vienodos  galimybės  jį  realizuoti; lygios teisės sudarinėti sutartis  ir valdyti turtą; vienodas traktavimas visose bylų nagrinėjimo stadijose; vienodos teises į asmenų judėjimą, laisvė pasirinkti buveinę ir nuolatinę gyvenamąją vietą. Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra […]

CategoriesBe kategorijos

Kaimo moterų padėtis

CEDAW Konvencijos tematika – kaimo moterų padėtis.  vienodos galimybės dalyvauti sudarant ir  įgyvendinant plėtros planus; teisė į medicininį aptarnavimą, šeimos planavimo paslaugas; teisė naudotis socialiniu draudimu; teisė įgyti visų rūšių  išsimokslinimą; teisė naudotis konsultacinių  tarnybų   žemės  ūkio  klausimais  paslaugomis; teisė organizuoti kooperatyvus, dalyvauti visų rūšių kolektyvinėje veikloje; teisė į samdomą darbą ir nepriklausomą darbinę veiklą; […]