Pirmasis tarptautinis dokumentas, įtvirtinantis moterų teises!

Įgyvendinant moterų, kaip žmogaus teises, pirmasis žingsnis buvo padarytas 1945 metais, kai buvo pasirašyta Jungtinių Tautų Chartija, kuria šalys nares įsipareigojo užtikrinti lygias moterų ir vyrų teises. Į Jungtinių Tautų Chartiją, šis įsipareigojimas buvo įtrauktas Eleanoros Roosevelt iniciatyva bei moterų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo dėka.

Pirmasis tarptautinis dokumentas, įtvirtinantis moterų teises – visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo konvencija (CEDAW). Ši žmogaus teisių sutartis moterims 1979 metais gruodžio 19 dieną buvo priimta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos. CEDAW šiuo metu yra ratifikavę 197 šalys narės.

 

CEDAW tekstas anglų kalba:  https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

CEDAW tekstas lietuvių kalba: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.25227?jfwid=rivwzvpvg

Informacija parengta įgyvendinant projektą „KAD: kuriame ateitį dabar” Nr. K2-O1-IP-V-019. Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *