Kauno moters užimtumo informacijos centras kaip partneris kartu su Lietuvos moterų lobistine organizaciją, įgyvendina projektą „Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo”.

Projekto tikslas – paskatinti moteris įsitraukti ir aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime bei
rinkimuose, taip pat mažinti stereotipus, susijusius su lytimi politinėje veikloje, vykdant
informacines, švietėjiškas bei advokacines veiklas, paremtas faktais ir duomenimis grįsta
analitika.

Daugiau apie projektą: Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija