Naujienos

Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) įgyvendina Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti. Viena iš veiklų yra užtikrinti moterų politikių klubų tinklo veiklą (viešas diskusijas, konsultacijų teikimą, pozityvaus moterų politikių įvaizdžio viešinimą ir kt.) visuose Lietuvos regionuose. Tuo tikslu 2016 m. lapkričio 15 dieną Kauno […]

  Naujai formuojamos grupės į: Slaugos kursus Buhalterijos kursus Sekretorių administratorių kursus Kompiuterių pradmės kursus Kompiuterių raštingumo kursus  Daugiau informacijos: http://www.muic.lt/projektai/kursai/ Susidomėjusius arba norinčius užsiregistruoti į kursus, prašome kreiptis darbo dienomis nuo 9 iki 17 val telefonu:  8 612 45945.  

Projekto „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“  partneris Socialinių inovacijų fondas įgyvendindamas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti, suorganizavo tris mokymus savivaldybių atstovams apie galimus savivaldybių veiksmus, užtikrinant Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo. Mokymai vyko Utenos, Jonavos, Panevėžio savivaldybėse. Šiais […]

Kauno moters užimtumo informacijos centras įgyvendina Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti. Realizuojant vieną iš uždavinių – užtikrinti moterų politikių klubų tinklo veiklą (viešas diskusijas, konsultacijų teikimą, pozityvaus moterų politikių įvaizdžio viešinimą ir kt.) visuose Lietuvos regionuose, buvo surengtos penkios apskritojo stalo diskusijos, kuriose sudalyvavo […]

  Tai puiki proga neformaliai pabendrauti, dalintis geromis idėjomis ir patirtimi bei galimybė naujų partnerysčių kūrimui. Šios interaktyvios diskusijos tikslas – apjungti verslo, vietos valdžios institucijų, akademinės bendruomenes bei nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Besidalindami idėjomis, savo  organizacijų veikloje kylančiomis problemomis ar galimais jų sprendimo būdais, atrasite naujų socialinių iniciatyvų  projektams! Maloniai prašome patvirtinti savo dalyvavimą  iki […]

2016 m. lapkričio 3 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šešių savivaldybių merams ministrė A. Pabedinskienė įteikė 2016 m. apdovanojimus už moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimą. Apdovanojimai įteikti pagal konkursą, kuris buvo organizuotas vykdant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programą. Konkursą parėmė remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendino Lietuvos moterų […]

Kviečiame savivaldybes dalyvauti konkurse, kurio metu bus išrinktos geriausiai moterų ir vyrų lygybės priemones įgyvendinančios savivaldybės. Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija bei remiantis 2015 m. parengtais konkurso nuostatais, buvo adaptuota anketa, kurią Lietuvos savivaldybės prašomos užpildyti iki š.m. spalio 7 dienos. Konkurso komisija išanalizuos užpildytas anketas ir atrinks tas savivaldybes, kurios taikė efektyviausias moterų ir […]

Buhalterijos kursai prasideda 2016 m. liepos 25 d. taip pat laukiam norinčius prisijungi! Kursų  trukmė – 60 a. val., Kaina –170 eurų.  Klausytojai mokomi imituojant realios įmonės buhalterijos darbą: surašomi ir gaunami tikri pirminiai dokumentai, jie registruojami tikruose apskaitos registruose, sudaroma įmonės finansinė atskaitomybė, apskaičiuojami mokėtini mokesčiai ir atliekamos kitos buhalterinės procedūros. Pasibaigus mokymams yra galimybė atlikti praktiką […]

Slaugos kursai prasideda 2016 m. balandžio 18 d. norinčius prisijungti prašom skambinti 8 612 45945! Kursų trukmė: 45 a. val. (20 a. val. paskaitos, 15 val. praktikos darbai, 10 val. savarankiškas darbas).  Kursų kaina:  90 eurų. Baigę šiuos kursus Jūs mokėsite įvertinti sveikatos būklę, sugebėsite teikti medicininę pagalbą esant ekstremalioms organizmo būklėms. Kursai suteiks pakankamai žinių, siekiant įsidarbinti šioje srityje.

Skleidžiantis pirmiesiems pavasario žiedams, Įkvėpkite gaivaus bundančios gamtos kvapo, Pripildykime savo širdis Džiaugsmo, Ramybės ir Sėkmės. Lai skambantys pavasario varpai įkvepia Jus kurti, dalintis gerumu ir šiluma Su šeima, draugais,  bendradarbiais – kiekvienu žmogumi!